አጸደ ሕፃናትና አንደኛ ድረጃ ት/ቤት ወርሐዊ ክፍያ

የክፍል ደረጃ ወርሐዊ ክፍያ
አጸደ ሕፃናት 468 ብር
ከ1ኛ እስከ 4ኛ 592 ብር
ከ5ኛ እስከ 6ኛ 655 ብር
ከ7ኛ እስከ 8ኛ 702 ብር

መመዝገቢያ

  • ለነባር ተማሪዎች 400 ብር
  • ለአዲስ  ተማሪዎች /ተፈትነው ላለፉ 450/500 ብር