የቅድስት ሥላሴ ካቴድራል 2ኛና መሰናዶ ት/ቤት ድርጅታዊ አቋም

የቦታው ሁኔታ

 • በአራዳ ክ/ከተማ አራት ኪሎ ከፓርላማ አጠገብ ወይም ከወ.ወ.ክ.ማ. ጀርባ ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን፣
 • ወጣ ገባ የሌለው ግቢው በአስፋልት የተነጠፈ ለትምህርት ሥራ ምቹነት ያለው ከማንኛውም የፀጥታ ችግር የተከለለ፣
 • ፀጥታንና ጤናን ከሚያውኩ ችግሮች፣
 • የውሃ፣ የመብራት፣ የትራንስፖርትና የስልክ አገልግሎት ያሟለ፣
 • ከተመሳሳይ ደረጃ ት/ቤቶች ተገቢ ርቀት ያለው፡፡

የምድረ ግቢው ገጽታና አደረጃጀት

 • ዙሪያው ግንብ አጥር የተከለለ፣
 • ብሎኮችና ክፍሎች ለትምህርት ሥራ አመቺ ሆነው የተሠሩ፣
 • ለመኪና ማቆሚያ፣ ለመዝናኛ ሜዳ ያለውና ለክፍል ውጪ ትምህርት ተስማሚ ቦታ ያለው

የምድረ ግቢው ስፋት

 • ከ3000 ካሬ ሜትር በላይ ስፋት ያለው ግቢ ላይ የሰፈረ

የሕንፃው አሠራርና አደረጃጀት

 • ሕንፃዎቹና ክፍሎቹ ከብሎኬት፣ የተሠሩና ደረጃቸውን የጠበቁ ናቸው፣
 • እያንዳንዱ ክፍል 7.75 x 6.75 የሆነ የመማሪያ ክፍል ያለው፣
 • ልዩ ልዩ የአስተዳደር ክፍሎች ያሉት፣
 • የቤተመጻሕፍት፣ የትምህርት ማበልፀጊያ ማዕከል፣ የቤተሙከራ ክፍል፣ የቴክኒካል ድሮዊንግ ክፍልና የካምፒውተር ክፍሎች ያሉት፣
 • የሠራተኞችና የተማሪዎች መፀዳጃ በየጾታው ያለው፣
 • የመሰብሰቢያ አዳራሽና የሻይ ክበብ ያሟላ ነው፡፡

የቤተመጻሕፍት ውስጥ አደረጃጀት

 • በየትምህርት ዓይነት ለየክፍል ደረጃው የሚመጥኑ በቂ ቁጥር ያላቸው የማጣቀሻና የተማሪው መጻሕፍት፣
 • በቂ ቁጥር ያላቸው የመጻሕፍት መደርደሪያዎች፣
 • ኮምፒውተሮች፣ ካርታዎች፣ የአማርኛና የእንግሊዝኛ ቋንቋ መዝገበ ቃላት፣ ኢንሳይክሎፒዲያዎችና ልዩ ልዩ ቻርቶች፣
 • ለክፍሉ ሠራተኞች አገልግሎት የሚውል ጠረጴዛና ወንበር፣
 • በሙያው የሰለጠነ ሠራተኛ ያለው፡፡

የትምህርት ማበልፀጊያ ማዕከል አደረጃጀት

 • ለወርክሾኘና ለዕቃ ማስቀመጫ የሚያገለግል ክፍል፣
 • ለወርክሾኘ አገልግሎት የሚውሉ ልዩ ልዩ መሣሪያዎች፣
 • በቂ የሆኑ ወንበሮችና ጠረጴዛዎች፣
 • በሙያው ችሎታ ያለው መምህር ያሟላ ነው፡፡

የቴክኒካል ድሮዊንግ ክፍል አደረጃጀት

 • ለሥራው የሚያገለግል በቂ ክፍል ያለው፣
 • ለሥራው የሚያገለግሉ ወንበሮችና ጠረጴዛዎች ያሉት፣
 • ለሥራው የሚያገለግሉ ልዩ ልዩ መሣሪያዎች ያሉት፡፡

የኮምፒውተር ክፍል አደረጃጀት

 • ለኮምፒውተር አገልግሎት የሚውል ክፍል፣
 • በቂ ኮምፒውተሮች ከነሙሉ አክሰሰሪአቸው፣
 • በቂ ወንበሮችና የኮምፒውተሮች ማስቀመጫ ጠረጴዛዎች፣
 • የማስታወቂያ ሰሌዳ፣
 • በሙያው የሠለጠነ መምህር ያለው፣
 • ሙሉ ኢኒተርኔት አገልግሎት /ብሮድ ባንድ/ ለተማሪዎች ለአስተማሪዎችና ከቢሮዎች ጋር የተያያዘ የ24 ሰዓት አገልግሎት

የቤተሙከራ ክፍል አደረጃጀት

 • ለ3ቱም ሣይንስ ዘርፎች የሚያገለግሉ ደረጃቸውን የጠበቁ የቤተሙከራ ክፍሎች፣
 • ለቤተሙከራው አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች፣ መሣሪያዎችና ኬሚካሎች፣
 • የውሃና የኤሌክትሪክ አገልግሎት፣
 • የመምህሩና በቂ የተማሪዎች ዲሞኒስትሬሽን ቴክሎች ስቱሎች፣
 • ለቁሳቁሶች፣ ለመሣሪያዎችና ለኬሚካሎች ማስቀመጫ የሚያገለግሉ በቂ ካፖርዶች፣
 • የሰለጠኑ የላቦራቶሪ ቴክኒሽያኖችን የሟላ መሆኑ፡፡

የመምህራንና የአስተዳደር ሠራተኞች ሁኔታ

 • ለሁሉም ትምህርት ዘርፎች በሙያው የሰለጠኑ የመጀመሪያ ዲግሪና በላይ ያላቸው 34 ቋሚ ቅጥር መምህራን፣
 • የ2ኛ ዲግሪና ሥልጠና ያለው ቋሚ ር/መምህር ዋና እና ም/ር/መምህር፣
 • ከር/መምህራን ጀምሮ በልዩ ልዩ ክፍሎች የማያገለግሉ የሰለጠኑ ቋሚ ሠራተኞች ተመድበው የሚሠሩ፡፡

በብሔራዊ ፈተናዎች ያለው ውጤታማነት

 • ለተከታታይ 6 ዓመታት 1ዐኛ ክፍል ሲያስፈትን የዘንድሮን ሳይጨምር ለፈተና ከቀረቡት ጠቅላላ ተማሪዎች በአማካይ 98.8% ለመሰናዶ ትምህርት የማብቃት ሪከርድ ያለው፣
 • ለ4 ዓመታት የመሰናዶ ተማሪዎችን ያስፈተነ ሲሆን የዘንድሮን ሳይጨምር ጠቅላላ ከተፈተኑት ተማሪዎች 100% ለከፍተኛ ትምህርት እንዲበቁ አድርጓል፡

የስፖርት ሜዳዎች

 • ደረጃውን የጠበቀ የእጅ ኳስ ሜዳን፣ የመረብ ኳስ ሜዳን የያዘ
 • ሙሉ መሣሪያዎች ኳሶች፣ ለዚሁ አገልግሎት የሚውል መሳሪያ የተሟላለት

የተለያዩ ክበባት

 • የቤተክርስቲያንህን እወቅ
 • የስርዓተ ፆታ ክበብ
 • የተለያዩ ዲፓርትመንቶች ክበብ
 • የፀረ ኤድስ ክበብ
 • ስነ-ዜጋና ስነምግባር ክበብ
 • የሳይንስና ቴክኖሎጂ ክበብ
 • የሚኒ ሚዲያ ክበብ ከነ ቢሮውና ከነመሳሪያዎቹ

እነዚህ ክበባት የቢሮ በአባላት የተደራጀና ሙሉ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ተግባራዊ ለውጥ እየመጡ ያሉ ናቸው

የትምህርት አሰጣጥና የክፍል ክፍል ዝውውር ሁኔታ

 • በሁሉም ክፍል ደረጃና የትምህርት ዓይነት ትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው የትምህርት ፖሊሲ መሠረት በሙሉ ቀን ኘሮግራም በቀን 7 x 45 ክፍለ ጊዜ የሚስተምርና ሴኩላር የሆነ ትምህርት ቢሮ በሚወስነው የክፍል ክፍል ዝውውር ፖሊሲ መሠረት የሚሠራ፣
 • በየትምህርት ዘመኑ በትምህርት ቢሮ በሚወስነው የክፍል ክፍል ዝውውር ፖሊሲ መሠረት የሚሠራ፣
 • ለየክፍል ደረጃው የሚሰጡ ቴስቶችና ዋና ፈተናዎች በትምህርት ቢሮ ዓመታዊ የትምህርት ካሌንደር መሠረት እየሰጠ የሚገኝ መሆኑ፡፡
 • የመንግስትን ሥርዓተ ትምህርት ጠብቆ ሳያጓድል የሚሠራ፣
 • የተማሪ ክፍል ጥምርታ የትምህርት ጥራትን አስቦ የተደራጀ፣