ቃለ ዓዋዲው ስለሰንበት ትምህርት ቤት አደረጃጀት ምን ይላል?

መግቢያ

በ2009 ዓ/ም ለ4ኛ ጌዜ ተሻሽሎ የወጣው አዲሱ ቃለ ዓዋዲ

ሰንበት ትምህርት ቤት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በጉብዝናቸው ወራት ፈጣሪያቸውን እንዲያስቡ የተጻፈላቸውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል የሚያምኑ እና የሚታመኑ ወጣቶች በጉብዝናቸው ወራት ፈጣሪያቸውን ያስቡ ዘንድ በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ደረጃ ተጠሪነቱ ለሰበካ ጉባኤው ሆኖ የተደራጀ የወጣቶች የትምህርት፣ የጥናትና ምርምር እና የጸሎት ማዕከል ነው፡፡

ወጣት የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ስለ ቤተክርስቲያን አደረጃጀት እና መዋቅራዊ አሠራር፣ ስለ ክብረ ክህነት እና ስለ ሌሎች የቤተ ክርስቲያን ቀኖናዊ ሥርዓቶች፣ ስለበጎ ፈቃደኝነት እና ስለ አገልግሎት ዋጋ እንዲሁም ስለ ቃለ-ዓዋዲውም ሆነ ሌሎች ቀኖናዊ መጻሕፍት በቂ እውቀት እንዲኖራቸው ከተደረገ አገልግሎቱ ስሙር እና ውጤታማ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም፡፡

አንድ ሰንበት ትምህርት ቤት ከሰበካ ጉባኤ ጽ/ቤትም ሆነ ከሌሎች አጋር አካላት ጋር ሊኖረው ስለሚገባ ግንኙነት ሲያቅድ የቤተክርስቲያናችን መመሪያ የሆነውን እና በቅዱስ ሲኖዶስ ተሻሽሎ የወጣውን እና አሁን በአገልግሎት ላይ ያለውን ቃለ ዓዋዲ፣ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽ/ቤት በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ተዘጋጅቶ ለሁሉም ሰንበት ትምህርት ቤቶች የተሰራጨውን ሀገራዊ ሕገ ደንብ፣ በአዲሰ አበባ ሀ/ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ተዘጋጅቶ ሥራ ላይ ያለውን የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጉባኤ መተዳደሪያ ደንብ (መመሪያ) እና በእንዳንዱ ሰንበት ትምህርት ቤት ያለውን መተዳደሪያ ደንብ መመልከትና የስራ መመሪያ አደርጎ መጠቀም ተገቢ ነው፡፡

ለዛሬ በዚህች አጭር ጽሑፍ ለማሳየት የተሞከረው አጠቃላይ የቤተ ክርስቲያናችን መተዳደሪያ ሆኖ እያገለገለ ያለው ቃለ ዓዋዲ ስለ ሰንበት ትምህርት ቤት አመሠራረት፣ ስለ አስተዳደራዊ ተጠሪነት፣ ስለ አገልግሎት ሚናው  እና ስለ ሌሎች አስተዳደራዊ አካሄዶች ምን ይላል ለሚለው ጥያቄ የሚሆን አጭር ምላሽ መስጠት ነው፡፡

በሀገር አቀፍ ደረጃ ያሉ ሰንበት ትምህርት ቤቶች የአገልግሎት እና የሥራ ሂደት አፈጻጸም ተመሳሳይነት በቤተ ክርስቲያናችን ሊታይ የሚገባው ጉዳይ ነው፡፡ 

ውድ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ይህን መነሻ ሃሳብ ካነበባችሁ በኋላ በየሰንበት ትምህርት ቤታችሁ ተግባራዊ እንደታደርጉት በመጠቆም ነው፡፡  በተጨማሪም ማንኛውም ጥያቄ ካለ በአካልም ሆነ በጽሑፍ እየጠየቃችሁ የበለጠ እውቀታችንን እንድናሰፋ አደራችን የጠበቀ ነው፡፡

 1. ጥያቄ፡ ሰንበት ትምህርት ቤትን የሚያቋቁምና የሚያደራጅ ማን ነው?

መልስ ሀ፡ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ

አንቀጽ 6 ፡ 4. ከሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ተግባር አንዱ የሰንበት ት/ቤትን ማቋቋምና ማጠናከር ነው፡፡

   መልስ ለ፡ ምዕራፍ 4 አንቀጽ 17 ስለ አጥቢያ ቤ/ክ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ጽ/ቤትና 
                   መቋቋም ያለባቸውን የሥራ ክፍሎች በዝርዝር የሚጠቅስ አንቀጽ ነው፡፡

የአጥቢያ  ሰበካ መንበሳዊ ጉባኤ በቃለ አዋዲው አንቀጽ ° እና ¤ የተገለጸውን አላማና ተግባር ለመፈጸም እንዲችል አንድ ጽ/ቤት እና በሕገ ቤተክርስቲን አንቀጽ ÞÁ ተራ ቁጥር ¢ የተደነገገውንና ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ልዩ ልዩ የሥራ ክፍሎች ያቋቁማል፡፡

ሀ) ስብከተ ወንጌል፣                          ቀ) የሒሳብ ክፍል፣

ለ) የመንፈሳዊ ትምህርት ክፍል፣               በ) የገንዘብ ቤት፣

ሐ) የካህናት አገልግሎት ክፍል፣               ተ) የቁጥጥር ክፍል፣

መ) የሰንበት ት/ቤት ክፍል፣                ቸ) የሕንፃ ሥራ፣ እድሳትና ጥገና ክፍል፣

ሠ) የዕቅድና ልማት ክፍል፣                   ኀ) አኃዛዊ መረጃ /ስታትስቲክስ/ ክፍል፣

ረ) ምግባረ ሠናይ (በጎ አድራጎት ክፍል)፣    ነ) የሰበካ ጉባኤ ማስተባበሪያ ክፍል፣

ሰ) የሕግ ክፍል፣                            ኘ) የገዳማት ክፍል

ሸ) የንዋየ ቅድሳት፣የንብረትና የቅርሳ ቅርስ ክፍል፣

2. ጥያቄ፡ ሰንበት ትምህርት ቤት ተጠሪነቱ ለማን ነው?

     መልስ፡ ሰንበት ትምህርት ቤት ተጠሪነቱ ላደራጀው ሰበካ ጉባኤ ጽ/ቤት ነው፡፡

   አንቀጽ 16፡10. በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የተቋቋሙትና የሚቋቋሙት የሥራ ክፍሎች በሙሉ ተጠሪነታቸው ለቤተ  ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ይሆናል፡፡ ይህ ማለት የሰበካ ጉባኤው ሰብሳቢ ወይንም የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ገና ከቅጥራቸው ደብዳቤ ጀምሮ በአሠራር ሂደታቸው ውስጥ በሚያደርጉት ማንኛውም እንቅስቃሴ ሰንበት ትምህርት ቤቱን ከተለያዩ ወቅታዊ ችግሮች እንዲጠብቁ፣ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ላይ ትኩረት ሰጥተው እንዲሠሩ፣ ሰንበት ትምህርት ቤቱን እንዲያደራጁ፣ እንዲከታተሉ እና እንዲቆጣጡሩ መንፈሳዊ ግዴታ ተጥሎባቸዋል ማለት ነው፡፡

3. ጥያቄ፡ ከሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላት መካከል ለሰበካ ጉባኤ ተመራጩ ባይኖር እንዴት ይተካል?

መልስ፡ አንቀጽ 11፡ 6. ስለ ተተኪ አባላት ይህን ያስረዳል፡፡

አንድ አባል የሥራ ጊዜው ከማብቃቱ በፊት በሞት ወይም በዝውውር ምክንያት ወይም በአንቀጽ 10 ተራ ቁጥር 2 (ሀ) እስከ (ሐ) የተዘረዘሩትን የማያሟላ መሆኑ ሲታወቅ ወይም ለወረዳው አስተዳደር ጉባኤ በመመረጡ ወይም በሌላ ምክንያት ቦታው ክፍት የሆነ እንደሆነ ባለፈው ምርጫ ከተመረጡት አባላት ቀጥሎ ከፍተኛ ድምጽ ያገኘው አባል ሆኖ ቦታውን ይተካል፡፡ በዚህ ዓይነት የሚተካ አባል ከታጣ እንደገና በካህናቱና ምእመናኑ መንፈሳዊ ጉባኤ ድምጽ ብልጫ ተመርጦ የተባለውን ክፍት ቦታ በአባልነት እንዲተካ ይደረጋል፡፡ ተተኪውም አባል የሚያገለግለው የዘመኑ ምርጫ እስኪፈጸም ድረስ ይሆናል፡፡

4. ጥያቄ፡ ሰንበት ትምህርት ቤትን ከማጠናከር አኳያ የአጥቢ ቤ/ክ ሰበካ መንፈሳዊ አስተዳደር ጉባኤ (ሥልጣን እና ኋላፊነት) ምን ይመስላል?

መልስ፡ አንቀጽ 12፡ 5.  የሰንበት ት/ቤት ወጣቶችን ከክፉ ነገር ሁሉ የመጠበቅ፣ የሚሰጣቸው  ትምህርትም ሆነ የሚዘምሩት መዝሙር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ዶግማ፣ ቀኖናና ትውፊት መሠረት መሆኑን የማረጋገጥ፣ ሥራቸውና ጠባያቸው ከክርስትያናዊ ሥነ ምግባር ውጭ እንዳይሆን የመከታተል እና የመቆጣጣር ኃላፊነት አለበት፡፡ በሰንበት ት/ቤት ያልተመዘገቡ ወጣቶችን እንዲመዘገቡ፣ በሃይማኖት እና በሥነ ምግባር እንዲጸኑ ያደርጋል ፡፡

5. ጥያቄ፡ ሰንበት ትምህርት ቤትን ከመምራት አንጻር የአጥቢያው ሰበካ ቤ/ክ አስተዳዳሪ ሥልጣን እና ተግባር ምን ይመስላል?

መልስ፡ አንቀጽ 13፡ 4. በአጥቢያው ሰበካ ውስጥ በቃለ ዓቃዲው ምዕራፍ 4 አንቀጽ 16 ተራ ቁጥር 1 የተዘረዘሩትን ንዑሳን ክፍሎች ንዑሳን ክፍሎች እንዲደራጁ እና በትክክል ሥራ ላይ እንዲውሉ ተገቢውንን ክትትል እና ቁጥጥር ያደርጋል፡፡ የልዩ ልዩ ክፍል ሥራ ኃላፊዎችን ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል፡፡

6. ጥያቄ፡ በአጠቃላይ አንድ ሰንበት ትምህርት ቤት  ባደራጀው ሰበካ ጉባኤ ውስጥ ሲንቀሳቀስ መታወቅ ያለባቸው ነጥቦች ምን ምን ናቸው?

መልስ፡ አንቀጽ 21፡1-15. የሰንበት ት/ቤት ክፍል ሥራና ኃላፊነት

ስለ ሰንበት ት/ቤት ወጣቶች በቅዱስ ሲኖዶስ ፈቃድ የሚወጣውን ደንብ እና መመሪያ እየተከታተለ የሰበካው የሰንበት ት/ቤት ክፍል ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ተግባራት ያከናውናል፡፡

1.  የሰንበት ት/ቤትን በአጥቢያው ሰበካ ቤተ ክርስቲያን ያቋቁማል፣ ያደራጃል፣ በአጥቢያው ሰበካ ከ አራት እስከ ሰላሳ አምስት የእድሜ ክልል የሚገኙት ሕፃናት እና ወጣቶች የሰንት ት/ቤት አባላት ይሆናሉ፡፡ ዲያቆናት በመማር እና ማስተማር በሰንበት ት/ቤቱ እንዲሳተፉ ያደርጋል፡፡

የሰንበት ትምህርት ቤት አባል መሆን የሚችለው ማን ነው?

2.  ለሕፃናት እና ወጣቶች እንደየ ዕድሜያቸው መጠን መምህር በመመደብ በማዕከል ደረጃ በሚወጣው ሥርዓተ ትምህርት መሰረት ትምህርት መሰጠቱን ይከታተላል፡፡

3.  በሰንበት ት/ቤት ውስጥ ተምረው የማስተማር ብቃት ያላቸውን እየመረጠ ተጨማሪ ሥልጠና በመስጠት የበላይ አካልን እያስፈቀደ እንዲያስተምሩ ያደርጋል፡፡ያልተፈቀደላቸው እንዳያስተምሩ ይቆጣጠራል፣ ይከታተላል፡፡

ተተኪ መምህራንን ስለማፍራት

4.  በሰንበት በዐበይት በዓላትና ቀናት የዕለቱን እና የሳምንቱን መርሐ ግብር በማውጣት የቤተ ክርስቲያን ሕግና ሥርዓት፣ የሃይማኖት ትምህርት፣ የቅዳሴ ተሰጥኦ እና የቅዱሳት መፃህፍት ጥናት እንዲሰጥ ያደርጋል፡፡

ስለአገልግሎት እና የሰንበት ትምህርት ቤቱ ድርሻ

5.  ሕፃናትና ወጣቶች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስት ተዋህዶ ሃይማት እንዲጸኑ የቤተ ክርስቲያንን ሕግና ሥርዓት እንዲያውቁና እንዲያከብሩ፣ ግብረ ገብ እንዲሆኑ ከአስተዳደሩ መመሪያ እየተቀበለና በቅርብ እየተከታተለ ያስተምራል፣ ይመክራል፣ ይቆጣጠራል፡፡

ሰንበት ትምህርት ቤቱ ሥራዎችን የሚያከናውነው ከሰበካ ጉባኤ አስተዳደሩ መመሪያ እተቀበለ ስለመሆኑ

6.  ለምዕማናን ትምህርት የሚሰጡ በሊቃውንት ጉባኤ የተመረመሩ እና በማዕከል የተፈቀዱ መንፈሳዊ መዝሙራትን እንዲያጠኑ የዕለት እና የሳምንት መርሐ ግብር ያዘጋጃል፡፡

7.  ወጣቶች መንፈሳዊ እውቀታቸው እንዲዳብር ልዩ ልዩ የመማሪያ መሣሪያዎች የሚገኙበት ቤተ መፃሕፍት ያቋቁማል፡፡

ቅድመ አገልግሎት ምርመራ እና ሳነሱር እና የሰበካ ጉባኤው ኃላፊነት

8. ከሰንበት ተማሪዎች በበዓላትም ሆነ በሌላ ዝግጅት ግዜ በትርኢት መልክ የሚቀርቡ መንፈሳዊ ዝግጅት በቅድሚያ ለሰበካ መንፈሳዊ አስተዳደር ጉባኤ ጽ/ቤት ቀርቦ ከተመረመረና ከተጠና በኋላ ሲፈቀድ በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤ አፈጻጸሙንም ይከታተላል፡፡

የሰንበት ትምህርት ቤቱ ገቢ አሰባሰብ ሂደት እና አጠቃቀም ምን መምሰል አለበት

9. የሰንት ት/ቤት ተማሪዎች በማንኛውም መንገድ ለመንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰበስቡት ገንዘብ ለአጥቢያው ሰበካ ጉባኤ ገንዘብ ቤት ገቢ ይሆናል፡፡ ለሚያስፈልጋቸው መጪ ዝርዝር ጥናቱ ለሰበካው መንፈሳዊ አስተዳደር ጉባኤ ቀርቦ ሲፈቀድ በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፡፡

10. ማንኛውንም የሚሰበስቡትን ሀብት ገንዘቡት በቤተ ክርስቲያኒቱ ሞዴል 30 እና 64 ንብረቱን በሞዴል 19 ሰብስቦ ለአጥቢያው  ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ  ጽ/ቤት ገቢ ያስደርጋል፡፡ ገንዘቡን እና ንብረቱንም በአጥቢያ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ያስመረምራል፡፡

የሰንበት ትምህርት ቤት አመራር ምርጫ እና የአገልግሎት ጊዜ

11. የሰንበት ት/ቤት አመራር ሊሆኑ የሚገባቸው ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ወጣቶች ሆነው በሰበካ ጉባኤው አስመራጭነት በመላው የሰንበት ት/ቤቱ አባላት ይመረጣሉ፡፡ የሚያገለግሉትም ለ3 ዓመታት ይሆናል፡፡ የሰንበት ት/ቤት አባላት ከፈለጓቸው ለሁለተኛ ግዜ ብቻ ተመርጠው ለ£ ዓመታት ያገለግላሉ፡፡

የሰንበት ትምህርት ቤትና የንስሐ አባቶች ግንኙነት

12. ቀሳውስት የንስሐ ልጆቻቸው ልጆች መንፈሳዊውን ትምህርት እንዲከታተሉ ወላጆችም ልጆቻቸው በሰንበት ት/ቤት ተመዝግበው መንፈሳዊውን እውቀት እንዲቀስሙ ማድረግ ክርስቲያናዊ ግዴታቸው መሆኑን ያሳውቃል፤ ይከታተላል፡፡

የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ልዩ አልባሳት ሊኖራቸው እንደሚገባ

13. የሰንበት ት/ቤት ተማሪዎች መንፈሳዊውን በዓል በሚያከብሩበት ግዜ የቤተ ክርስቲያናችንን እምነት እና ሥርዓት በተከተለ ሁኔታ የመለያ ልብስ (ዩኒፎርም) እንዲዘጋጅላቸው ያስደርጋል፡፡

14. በሰበካ ጉባኤ ወይም ከዛ በላይ በሆነ አካል ካልታወቀ እን በጽሑፍ ካልተፈቀደ በስተቀር በሰንበት ት/ቤት ስም የአዳር መርሐግብር እንዳይደረግ በጥብቅ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፡፡

15. ከስብከተ ወንጌል እና መንፈሳዊ ት/ቤት ክፍሎች ጋር በመተባበር በሀገረ ስብከቱ እንዲያስተምሩ የተፈቀደላቸው መምህራንን ብቻ እየጋበዘ ለሰንበት ት/ቤት ተማሪዎች ብቃትና ጥራት ያለው ትምህርት እንዲሰጣቸው ያስደርጋል፡፡

ማጠቃለያ

ከዚህ በላይ ያየናቸው አንቀጾች በሙሉ ሰንበት ትምህርት ቤትን ብቻ የተመለከቱ ናቸው፡፡ እነዚህን አንቀጾች በሚገባ መረዳት እና ቅንነት በተሞላበት አስተሳሰብ መመልከት ወጥነት ላለው አገልግሎት መሠረት የሚጥል እውነታ ነው፡፡ ሰንበት ትምህርት ቤትን እና የአካባቢ ወጣቶችን በአገልግሎት ለመድረስ  በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች እና ለአገልግሎቱም በሚወጡ መመሪያዎችና ደንቦች ውስጥ እነዚህ አንቀጾች ከፍተኛ ሚና አላቸው፡፡ ማንኛውም ደንብ እና መመሪያ እነዚህን የቃለ ዓዋዲ ሕጎች ተቃርኖ መውጣት አይኖርበትም በስህተት ወጥቶም ከተገኘ ወዲያውኑ የማስተካከያ እርማት ይደረግበታል፡፡

ወስብሀት ለእግዚብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር!!!

በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ሰንበት ትምህርት ቤት ምልአተ ጉባኤ ተካሄደ

የካቲት 23 ቀን 2011 ዓ.ም በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት መካከል የፍቅር አገልግሎት እንዲዳብር ለመወያየት ታስቦ ምልአ ተጉባኤ ተካሂዷል፡፡

አስደናቂውና ታሪካዊው የካቴድራሉ ሕንፃ (ፍቶ ፋይል)

ጉባኤው የተጠራበት ዓላማ በተሰጣቸው እውቀት፣ ጊዜና ገንዘብ ውብና ማራኪ የሆነ አገልግሎት እያበረከቱ ያሉ የሰንበት ትምህርት ቤታችን አባላትን አንድነት አስጠብቆ የነበረውና ያለውን አገልግሎት አጠናክሮ ለማስቀጠል ነው፡፡

በጉባኤው ከመንበረ ፓትርያርክ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ እና ከሰበካ ጉባኤ ጽ/ቤቱ የተላኩ ደብዳቤዎች ተነበው የሰንበት ትምህርት ቤቱ ወቅታዊ ሁኔታ ከተብራራ በኋላ  በተቀመጠው የውይይት መርሃ ግብር መሰረት፡-

ምልአተ ጉባኤው በስፋትና በጥልቀት ከተወያየ በኋላ ሰንበት ትምህርት ቤቱ በዘመናት ብዙ ፈተናዎችን ተወጥቶ ብዙ ውጣውረዶችን አልፎ አሁን ያለበት ደረጃ የደረሰ፣ ብዙ ባለ ትሩፋት አባላትን ያፈራ እና የራሱ የሆኑ አወንታዊ መገለጫ ባሕርያት ያለው ቀዳማዊ  ሰንበት መሆኑ ተገልጾ  የሚከተሉት የመፍትሔ ሃሳቦች በጋራ ተቀምጠዋል፡፡

 1. አገልግሎት ድርድር የማያስፈልገው  የሰንበት ትምህርት ቤታችን መንፈሳዊ ግዴታ ስለሆነ ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣
 2. ከማደራጃ መምሪያው እና ከካቴድራሉ በመጡ ደብዳቤዎች ላይ ምልዓተ ጉባኤው መስማቱ እንዳለ  ሆኖ  በጊዜአዊ አመራሩ በኩል ጥያቄ ከሚያነሱ ወንድሞች ጋር  ውይይት እንዲያደረግ፣
 3. ለብዙ ዘመናት  የዳበረው የእርስ በርስ ግንኙነት በወቅታዊ ሁኔታዎች መሸርሸር ስለሌለበት የነበረውን እና ያለውን የእርስ በርስ ግንኙነት አጠናክሮ ማስቀጠል ተገቢ ነውና ጊዜያዊ አመራሩ የእርስ በርስ ግንኙነት  ላይ ጠንከር ያለ ሥራ ቢሠራ፣
 4. ቃለ ዓዋዲው ስለሰንበት  ትምህርት ቤትእንቅስቃሴ ምን እንደሚል ተብራርቶ አማራጭ በሆነው የማስተማርያ መንገድ ትምህርት ቢሰጥ የሚሉ ነበር፡፡
የካቴድራሌ ሰንበት ት/ቤት በአገልግሎት ላይ (ፍቶ ፋይል)

በአጠቃላይ ውይይቱ የተያዘለትን ዓላማ እና ግብ የመታ እና የብዙሃኑን ሃሳብ የሰበሰበ፣ በአካል ያልተገኙ በተለይም ከሀገር ውጭ ያሉ አባላት ደስታቸውን እና ገንቢ አስተያታቸውን የሰጡበት እና አባላቱ ለአገልግሎት ያላቸውን ተቆርቋሪነት ያሳዩበት ነበር፡፡

ልዑል እግዚአብሔር ሰንበት ትምህርት ቤታችን እና አባላቱን ሁሉ በዘለዓለማዊ አባትነቱ፣ በማያልቅ ቸርነቱ እና በመለኮታዊ ጥበቃው ይጠብቅልን፡፡

የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ 6ኛ ዓመት በዓለ ሢመት በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በድምቀት ተከበረ

ቅዱሱሳን ፓትርያርኮቻችን በበዓሉ ላይ ተገኝተው በዓሉን ሲያከብሩ

ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ፬ኛ ፓትርያርክ፣ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽ/ቤት ዋና ሥራ አስኪያጅ፣ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ፣ ከ34 በላይ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ የእስልምና ዋና ሐላፊ ሸክ አህመድ፣ የቤተክህነት ሠራቶኞች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ በርከት ያሉ ምእመናንና እንግዶች በተገኙበት በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀጳጳስ ዘአክሱም፣ ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በደማቅ መልኩ የ6ኛ ዓመት በዓለ ሢመት በዓል ተከብሯል። በዕለቱ  የመርካቶ ቅዱስ ራጉኤል ሊቃውንት “ብፅዕት ከርስ እንተፆረተከ፣ ወብፁዓት አጥባት እንተኃጸናከ፣ ወበእንተዝ ቅዱስ ማትያስ ፓትርያርክ አብያተ ክርስቲያናት አፍቀራከ…እያሉ ያሬዳዊ ዝማሬ ሲያቀርቡ፣ የሰንበት ት/ት ቤት መዘምራንም  “ ብፁዕ ወቅዱስ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ፣ ሊቀጳጳስ ዘአክሱም፣ ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ጸሎትከ ትኩነነ… የሚል መዝሙር አቅርበዋል።

በመቀጠልም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽ/ቤት ዋና ሥራ አስኪያጅ፣በክልል ትግራይ ደቡባዊ ዞን ማይጨውና ደቡባዊ ምሥራቅ ትግራይ አህጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ በዓሉን አስመክተው ንግግር አድርገዋል። ለብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ እንኳን ለዚህች 6ኛ ዓመት በዓለ ሢመትዎ በሰላም አደረሶት በማለት፣ ከሁሉም ቀድማ የነበረች ቤተክርስቲያናችን፣ የራስዋ ጳጳስና ፓትርያርክ ባልነበረባት ጊዜ በትግል ቆይታ እነሆ በእግዚአብሔር ፈቃድ በራሷ ጳጳሳት መተዳደር ከጀመረች ከአምሳ ዓመታት በላይ አስቆጥራለች። በቅርቡ የተደረገው የእርቅና የአንድነት ጉባኤም  ደስ የሚያሰኝ ነው፤  አሁንም አጠናክረን በመቀጠል ቤተክርስቲያናችን በአንድነትና በፍቅር መያዝ አለብን ብለዋል።

ብፁአን ሊቃነ ጳጳሳት በዓሉን በበዓሉ ላይ ተገኝተው በዓሉን ሲያከብሩ

በመጨረሻም፡ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ፣ በዋና ሥራ አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ ዲዮስቆሮስ ጋብዥነት፣ የካህናት አለቃ የምእመናን ወዳጅ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ በዓል ያደረሰን ከሁሉ በፊት እርሱ ይክበር ይመስገን ብለው እናንተም እዚህ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብለዋል። በዛም ሰፋ ያለ አጥንትን ሰርስሮ የሚገባ ት/ት ሰጥተዋል፤ በተለይም የቤተክርስቲያን የወደፊት ዓላማ ምን መሆንና ምን መምሰል እንዳለባት፤ ወደኋላ መለስ ብለን አይተን፣ አሁን የት እንዳለን ተገንዝበን ለወደፊት ምን መሥራት እንዳለብን ራእይን የሚያሰንቅ  መልእክት አስተላልፈዋል።  ፍልሰተ ምእመናን አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑ ላይ ያተኮረው ንግግራቸው፣ ክስተቱን ለመቀልበስ ቅዱስ ሲኖዶስ መሠረታዊ የሆነ የአስተዳደር፣ የሐዋርያዊ ተልኮ መርሐ ግብር፣ የፋይናንስና የንብረት አያያዝ ሲስተም ዘርግቶ፣ የሰው ኃይል አስተዳደር አዘምኖ፣ሙሉ የምእመናን ጥያቄ የሚመልስ መሠረታዊ  የመልካም አስተዳደር ለውጥ ለማምጣት በቆራጥነት መሥራት አለበት። ይህንም የመሰለ ለውጥ እውን ለማድረግም የቤተክርድቲያኒቱን ምሁራን በሚገባ ማሳተፍና መጠቀም አለበት። የሃይማኖታቸው ፍቅር እንደ እሳት እያቃጠላቸው ስሕተቶች እንዲታረሙ ሐሳብና አስተያየት ለሚያቀርቡ፣ ቤተክርስቲያንን እንርዳ እናግዝ፣ እናገልግል የሚሉት ምሁራንና ሊቃውንትም ገንቢ ሐሳባቸውንና ዕውቀታቸውን ተቀብለን እናስተናግዳቸው ካሉ በኋላ በዚህ መንፈስ መግባባት ከተፈጠረ እየበዙ የመጡ ጩኸቶች ወደ ዝማሬ የማንለውጥበት ምክንያት አይኖርም በማለት አባታዊ ምክራቸውናን ለየት ያለ የወደፊቱ ራእያቸውን የሚያንጸባርቅ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።

የመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ሰንበት ትምህርት ቤት ወቅታዊ ሁኔታዎችን አስመልክቶ ወቅታዊ አቋም አወጣ

From Photo File

ሰንበት ትምህርት ቤቱ በመግለጫው አሁን ያለበትን ሁኔታ በዝርዝር ያተተ ሲሆን የካቴድራሉ ጽ/ቤት ከብዙ ምክክር እና ውይይት በኋላ በወሰደው የማስተካከያ እርምጃ በጊዜያዊ አመራር እየተመራ ያለ መሆኑ ተገልጿል። ጊዜያዊ አመራሩም ሆነ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላቱ ይህን አቋም ለምን ማውጣት እንዳስፈለገ ሲገልፁ በተለያዩ ሚዲያዎች እየተናፈሱ ያሉ ወሬወች የሰንበት ትምህርት ቤትቱን ምልአተ ጉባዔ ያላማከለ፣ የሰንበት ትምህርት ቤቱን ወቅታዊ እና ነባራዊ ተጨባጭ ሁኔታ የማይወክል፣ የሰንበት ትምሀርት ቤቱን መገለጫ ባሕርያት እና እሴቶች ማዕከል ያላደረገ በመሆኑ የማስተካከያ እርምጃ መውሰድ በማስፈለጉ መሆኑ ታውቋል። በመሆኑም ማንኛውም በቤተክርስቲያንናችን ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሊሠራ የሚፈልግ ሁሉ ይህን የጋራ አቋም በማንበብ እውነታውን በመረዳት ሊሆን ይገባል። በተጨማሪም ማንኛውንም ጥያቄ በሰንበት ትምህርት ቤቱ ጊዜያዊ አመራር በኩል ማቅረብ እና እውነተኛ እና ሚዛናዊ መረጃ በማስተላለፍ በሰንበት ትምህርት ቤታችን አንድነታዊ አገልግሎት እና በቤታችን ሰላም መስፈን ላይ አወንታዊ አሸራችሁን እንድታስቀምጡ በቅድስት ሥላሴ ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ብለዋል።

ሙሉ የሰንበት ትምህርት ቤቱ አመራር  መግለጫ እንደሚከለተው ይቀርባል፡፡

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን፡፡

በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ሰንበት ትምህርት ቤት በሰንበት ትምህርት ቤታችን ውስጥ የተከሰቱ ችግሮች እና መፍትሔወቻቸው ላይ በተደረገ ውይይት የተያዘ የጋራ አቋም

ቀን፡ 15/06/2011 ዓ.ም

ቦታ፡ የሰንበት ትምህርት ቤቱ ጽ/ቤት

አዲስ አበባ

መግቢያ

የመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ሰንበት ትምህርት ቤት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰንበት ት/ቤቶች ታሪክ ቀዳማዊውን ሥፍራ የሚይዝ ሰንበት ት/ቤት ሲሆን ለዘመናት በምልዓተ ጉባኤው እየተመረጡ በአመራርነት ባገለገሉ ወንድሞችና እህቶች አሁን ካለበት ደረጃ መድረሱ ይታወቃል፡፡ ይሁን እንጂ 2010 ዓ.ም መጀመሪያ ላይ በምልዓተ ጉባኤ የሰንበት ት/ቤቱን አገልግሎት እንዲያስተባብሩ አዲስ ለተመረጡ ሥራ አመራር አባላት ኃላፊነት የተጣለባቸው ቢሆንም ለዘመናት የሰንበት ትምህርት ቤቱ መገለጫ የሆኑትን እሴቶች ባልታወቁ ምክንያቶች በመሸርሸር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የነበረን የአገልግሎት ግንኙነት መስመሩን ስቶ እና ተጠሪነታችን ለሰበካ  ጉባኤ መሆኑ እየታወቀ የቤተ ክርስቲያናቸንን የአስተዳደር እርከን ያለፉ ምልልሶች እየተደረጉ መሆናቸውን እንዲሁም ምልአተ ጉባኤው በማያውቀው መንገድ የተሳሳቱ አካሄዶች በተመረጡ አመራሮች እየተፈጸሙ መሆናቸው ስለታወቀ የማስተካከያ ውይይቶች ተደርገው የመፍትሔ አቅጣጫ እንዲቀመጥ ቢወሰንም ውሳኔውን አመራሩ መቀበል ባለመቻሉ እና ከተደጋጋሚ ስህተቱ ሊታረም ባለመቻሉ ሰንበት ትምህርት ቤታችን ላይ ከፍተኛ የሆነ አደጋ ተጋርጦ ይገኛል፡፡

የዚህ ስምምነት ዓላማ

ይህ ጽሑፍ የተዘጋጀው በአጠቃላይ በሰንበት ትምህርት ቤቱ ህልውና ላይ የተጋረጠበትን ችግር ለመቅረፍ ሲሆን፡-

 1. በአጠቃላይ በሰንበት ትምህርት ቤታችን እና በካቴድራሉ አስተዳደር መካከል ግጭት ተፈጠረ ተብሎ የሚናፈሰው ወሬ በአካሄድ ስሕተት የተፈጠረ ግለሰባዊ ግጭት እንጂ ሰንበት ትምህርት ቤታችንን የማይወክል መሆኑን ለማብራራት፣
 2.  ከግጭቱ በኋላ በአንዳንድ የሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላት  እየተሰጡ ያሉ መግለጫዎች ፣ አስተያየቶች ፣ የሚዘጋጁ ባነሮች እንዲሁም በማኅበራዊ ድኅረ ገጾች የሚለጠፉ ፎቶግራፎች እና መልዕክቶች ሰንበት ትምህርት ቤቱን እንደማይወክል ለመግለጽ፣
 3.  በሰበካ ጉባኤው የታገዱ አመራሮች በአልታዘዝ ባይነታቸው ከቀጠሉ ሊወስድባቸው ስለሚገባ  እርምጃ የመፍትሔ አቅጣጫ ለማስቀመጥ ናቸው፡፡

የሰንበት ትምህርት ቤታችን መገለጫ ባሕርያት

 1. በትምህርትና በጸሎት ችግሮች እንደሚፈቱ የሚያምን ፣ በታሪካዊ ሂደት ችግሮችን የመፍታት እና የመቋቋም አቅሙን ያዳበረ ፣ ትህትናን እና ታጋሽነትን ገንዘብ ያደረጉ አባላት የሚያገለግሉበት ቀዳማዊ እና አርአያ የሆነ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው፣
 2. ሰንበት ትምህርት ቤታችን ሚናውን ለይቶ የሚያውቅ እና የቤተክርስቲያንን አስተዳዳራዊ እርከን ጠብቆ የሚመራ እና የሚታዘዝ እንዲሁም ለምክረ አበው ቅድሚያ የሚሠጥ
 3. ተጠሪነቱ ለሰበካ ጉባኤ መሆኑን ጠንቅቆ የሚያውቅ እና በቃለ አዋዲው የሚመራ፣
 4. በውስጥና በውጭ ግንኙነት ላይ ጥንቃቄ የተሞላበት አካሄድን የሚከተል፣
 5. ከማኅበረ ካህናቱ ሠላማዊና ፍጹም ጤናማ ግንኙነት ያለው፣
 6. የቤተክርስቲያን አባቶችን፣ታላላቅ ወንድሞችንና እህቶችን የሚያከብር
 7. መንፈሳዊ አገልግሎቱን በትጋት እና በማስተዋል የሚፈጽም፣
 8. የካቴድራሉን የልማት ሥራዎች በሙያ የሚያግዝ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው፡፡

ምልአተ ጉባኤው ተስፋ በጣለባቸው ግን እንደተጠበቀው ሆነው ባልተገኙ አመራሮች የተፈጸሙ እና ያልታረሙ  የስህተት እርምጃዎች፡-

ከላይ የተገለጹትን የሰንበት ትምህርት ቤታችን መገለጫ ባሕርያት እና ነባር እሴቶች አስጠብቀው አባላቱን በተሻለ መንፈሳዊ አገልግሎት እንዲያሰማሩ ኃላፊነት የተጣለባቸው የሥራ አመራሮች እንደተጠበቀው ሳይሆን ቀርቶ በራሳቸው የተለየ አቋም ከምልአተ ጉባኤው ይሁንታ ውጭ ሲንቀሳቀሱ ታይተዋል፡፡ ይህንንም ያልተገባ አካሄድ ያስተዋሉ ታላላቅ ወንድሞችና እህቶች ቀርበው እንዲያስተካክሉ በተደጋጋሚ ቢመክሯቸውም በአቋማቸው በመጽናት ችግሮችን በመንፈሳዊ መንገድ እንዲፈቱ ከማድረግ ይልቅ በተቃራኒው በመንቀሳቀሳቸው የሰንበት ት/ቤቱን አባላት ለሁለት እንዲከፈሉ ምክንያት ከመሆናቸውም በላይ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ችግሮች ተፈጥረዋል፡፡

 1. መረጃ በሌለው እና ቃለ ዓዋዲው በማያዘው ሁኔታ የካቴድራሉ የአስተዳደር ክፍሎችን በሐሰት መክሰስና ግብረ ክህነትን እና የእዝ ሰንሰለትን መጣስ
 2.  ሰንበት ትምህርት ቤቱን ሳያማክሩ እና የምልአተ ጉባኤ ይሁንታ ሳይኖር ጥቂት በጉዳዩ ግንዛቤ  የሌላቸው አባላትን በማስተባበር የሰንበት ትምህርት ቤቱን ዩኒፎርም ለብሰው ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ መሄዳቸው ትክክል እንዳልሆነ ተመክረውም አለመመላሳቸው እና በእምቢተኝነታቸው መቀጠላቸው፣
 3. ሰንበት ትምህርት ቤቱ በቃለ ዓዋዲው ከተሰጠው ድርሻ ውጭ ፣ ባልተረጋገጠ እና በሚመለከታቸው አካላት ማለትም በሰንበት ት/ቤት ማደራጃ መምሪያው ፣ በካቴድራሉ ሰበካ ጉባኤ ፣ የሰንበት ት/ቤት አንድነት ፣ በሀገረ ስብከቱ አጣሪ ምልልስ እየተካሔደ ባለ  ጉዳይ ላይ በሰንበት ትምህርት ቤቱ ስም እና በግለሰቦች የፌስ ቡክ ገጽ ላይ ያልተገባ መልእክት በመለጠፍ ምዕመናን የተሳሳተ መረጃ እንዲኖራቸው እና በካቴድራሉ አገልግሎት እንዲጠራጠሩ ማድረጋቸው፣
 4. የሰንበት ት/ቤቱ አባላትን በመከፋፈል የተሳሳተ አቅጣጫ እንዲይዙ ማድረጋቸውና በሰንበት ትምህርት ቤቱ ስም መቀስቀሳቸው፣
 5. በካቴድራሉ ሰበካ ጉባኤ ጽ/ቤት የሰንበት ትምህርት ቤቱን ቁልፍ እና ንብረት ለጊዜአዊ አመራሩ እንዲያስረክቡ በደብዳቤ ቢታዘዙም ፈቃደኛ አለመሆናቸው፣
 6.  በጊዜያዊ አመራሩ በኩል በተዳጋጋሚ በወንድማዊ ስሜት ለውይይት ቢጠየቁም ፈቃደኛ ሊሆኑ አለመቻላቸው እንዲሁም በነባር እና መካር የሆኑ ቀደምት የሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላት ላይ ያልተገባ ስም መስጠታቸው፣
 7. ለሰንበት ት/ቤታችን የወደፊት ተስፋ በሆኑ ታዳጊ ሕጻናት ላይ እየተሠራ ያለው አላስፈላጊ ቅስቀሳ እና ስብሰባ እያደረጉ መሆናቸው፣
 8. ከዚህ ቀደም ማስረጃ የሌላቸው እና ሰንበት ትምህርት ቤቱን የማይመለከቱ ጉዳዮች  በሰንበት ት/ቤቱ ስም እንዳይነሱ ቢነገርም አሁንም አቅጣጫቸውን እየቀያየሩ በተለያዩ መንገዶች የሰንበት ትምህርት ቤቱን ስም በሚያጎድፍ መልኩ ቅስቀሳ እየተካሄደባቸው ያሉ መሆናቸው፣
 9. በሐራ ዘተዋሕዶ ድኅረ ገጽ ላይ ሰንበት ትምህርት ቤቱን ወክለናል በማለት በጥቂት ግለሰቦች የተቀናበሩ እና ምንም ማስረጃ የሌላቸው እንዲሁም ከሰንበት ትምህርት ቤቱ ፍላጎት እና ከቤተክርስቲያናችን አስተምህሮ ውጭ የሆኑ መንፈሳዊ ሚዛናቸውን የለቀቁ መልእክቶችን ማስተላለፋቸው፣
 10. በተደጋጋሚ በተካሄዱ ውይይቶች ጥፋታቸውን በማመን ይቅርታ ቢጠይቁም ከይቅርታ በኋላ ከጥፋታቸው ሊመለሱ አለመቻላቸው፡፡

በአጠቃላይ ከላይ የተዘረዘሩት ችግሮች ቢፈጠሩም የሰንበት ትምህርት ቤቱን አንድነት ፣ ክብር እና የቤተክርስቲያንን ልእልና ለማስጠበቅ ብሎም ከመረጡት ዘመኑን ያልዋጀ እና የተሳሳተ አካሄድ ከነገ ዛሬ ይመለሳሉ በሚል ተስፋ በብዙ ትእግስት ብንመክር ፣ ብናስመክር ሊመለሱ ሲገባ በጥፋታቸው ከእለት እለት ሰንበት ትምህርት ቤቱን በሚጎዳ መልኩ በመቀጠላቸው ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የመፍትሔ እርምጃዎችን ወስደናል፡፡

እስካሁን በእኛ በኩል ችግሩን ለመፍታት የተወሰዱ የመፍትሔ  እርምጃዎች

 1. በይቅርታ ይመለሱ ዘንድ በምልአተ ጉባኤ ፣ በሥራ አመራር ደረጃ እንዲሁም በታላላቅ ወንድሞች እና እህቶች ተመክረዋል፣
 2. ምንም እንኳ ለመወያየት ፈቃደኛ ባይሆኑም የካቴድራሉ ለጊዜው ከሰየማቸው ጊዜያዊ አመራሮች ጋር ውይይት እንዲካሄድ በተደጋጋሚ ጥሪ ተደርጓል፣
 3. ከሰንበት ትምህርት ቤቱ አካሄድ ባፈነገጠ መልኩ ከካቴድራሉ አካላት ጋር አሉታዊ ግንኙነት በመፍጠር የሰንበት ትምህርት ቤቱን ባሕርይ የማይወክሉ እንቅስቃሴዎችን ማድረጋቸውን እንዲያቆሙ ተመክረዋል፣
 4. በሰበካ ጉባኤው የእግድ ደብዳቤ ከደረሳቸው በኋላ በሰንበት ትምህርት ቤቱ አጀንዳ  ብቻ ተመስርተው ማንኛውንም ጥያቄ በአባልነት መንፈስ መስመሩን ተከትለው መጠየቅ የሚችሉ ቢሆንም ሰንበት ትምህርት ቤቱን የሚመለከቱ ጉዳዮችን ግን ጊዜያዊ አመራሩ እንዲያከናውን በተደጋጋሚ መልእክት ተላልፏል፡፡

የውሳኔ ሃሳብ

ከላይ የጠቀስናቸው የመፍትሔ እርምጃዎች ቢወሰዱ እና ብዙ ጥረት ቢደረግም ጥቂት ወንድሞች ስሕተታቸውን ተቀብለው ራሳቸውን በምክረ አበው በመገንባት መስተካከል ሲገባቸው ከቀን ቀን የችግር ፈጣሪነታቸው ጉዳይ እየባሰባቸው በመሄዱ የሚከተሉትን ውሳኔዎች በጊዜያዊ የሥራ አመራሩ እና በሰንበት ት/ቤቱ አባላት አንድነት የወሰንን መሆኑን እየገለጽን፡-  

 1. በሐራ ተዋሕዶ ድኅረ ገጽ የቀረበው እውነተኛ ያልሆነ ክስ ማለትም
 2. “በሰላማዊነቱ የሚታወቀውና 75 ዓመት ያስቆጠረው የካቴድራሉ ሰንበት ት/ቤት፣ አባ ገብረ ዋሕድ ከተመደቡበት መስከረም 2010 ዓ.ም. ጀምሮ፥ የልማት ዕንቅፋት፣ ሁከተኛ፣ ስም አጥፊ፣ ፀረ ሰላምና አድማ ቀስቃሽ ተደርጎ ተፈርጇል፤  የሚለው ሃሳብ ካለው እውነታ ጋር የማይገናኝ ሃሳብ ነው፡፡ ችግሩን ለመፍታት ባደረግናቸው ስብሰባዎች እና ውይይቶች ክቡር ሊቀ ስልጣናት ቆሞስ አባ ገብረ ዋሕድ በሚያስተላልፉት መልእክት ሁሉ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ሰላማዊ እና ጥሩ ባሕሪ ያላቸው አባላት ያሉት  ሰንበት ትምህርት ቤት እንደሆነ ሲመሰክሩ የነበሩ አባት ናቸው፡፡ ነገር ግን በሰበካ ጉባኤ የተወከሉት እና ሰንበት ትምህርት ቤቱን  የሚመሩት ወንድም የተወሰኑ አባላትን በማስተባበር ግጭት እንዲፈጠር እና እንዲስፋፋ እንዳደረገ ገልጸዋል፡፡ ችግሩ ግለሰባዊ እንጂ የሰንበት ትምህርት ቤቱ እንዳልሆነ አውቃለሁ እያሉ ደጋግመው መስክረዋል፡፡ በመሆኑም ሰንበት ት/ቤታችን በማንኛውም አካል በዚህ መልኩ የተፈረጀ አለመሆኑን እንገልጻለን፡፡
 3. “ከመንፈቅ በላይ የተለፋበት የ75ኛ ዓመት በዓል በአግባቡ እንዳይከበር አበላሹት፣” የሚለውን በተመለከተ የ75ኛ ዓመት በዓል በአግባቡ እንዳይከበር እና ከጠቅላይ ቤተክህነት ጀምሮ እስከ ካቴድራሉ ድረስ የተቋቋመው ኮሚቴ ሥራውን እንዳያከናውን ያደረገው የታገደው አመራር በዚህ ባልተገባ እና ለሰንበት ትምህርቱ አንድም ፋይዳ በሌለው ሥራ ወይም ግርግር በመጠመዱ እንጂ ተጠይቆ ያልተመለሰ ፣ ቀርቦ ያልተወሰነ ጉዳይ እንደሌለ እንዲታወቅ፣
 4. “የዘንድሮው የጥምቀት በዓል ተረኛ እንደ መኾኑ ውል ተይዞ 73ሺሕ ብር ቀብድ የተከፈለበት ጥንግ ድርብ እንዳይደርስና ደረጃውን ባልጠበቀ አለባበስ እንዲያሳልፍ በአስተዳዳሪው ተንኮል ተፈጸመበት፤” የሚለውም በክቡር ሊቀስልጣናቱ ሳይሆን በእኛ ተወካዮች እና በታገደው አመራር በኩል ጥንግ ድርቡን እንዲሰራ በቀረበው ባለሙያ ችግር እንዳልደረሰ አባላቱ ግንዛቤ እንዳለን እንዲታወቅልን፣
 5. “በሰበካ ጉባኤው የተፈቀደለት በጀት በአስተዳዳሪውና በሒሳብ ሹሟ ተቆረጠበት፣” የሚለውን በተመለከተ በሰበካ ጉባኤው ተፈቀደ ማለት በክቡር አስተዳዳሪው ሰብሳቢነት ተፈቀደ ማለት ነው፡፡ ሰንበት ትምህርት ቤቱ የሥራ እቅድ እያቀረበ እና የአፈጻጸም ሪፖርት እያቀረበ አስፈላጊውን በጀት ይጠይቃል፡፡ ሆኖም በጀት ሲጠየቅ ወጪ በማድረግ በኩል በአስተዳደሩ የአፈፃጸም ክፍተት እንደነበረ ቢታመንም ባደረግነው ውይይት ሕጉን ጠብቆ ለሚቀርብ የፋይናንስ ጥያቄ ካቴድራሉ በተደጋጋሚ በሰጠን አዎንታዊ ምላሽ መሠረት እንደሚፈጸምልን ቃል ተገብቷል፡፡     
 6. “አመራሩ ያለተጨባጭ የእምነትና የሥነ ምግባር ችግር ታግዷል፣” የሚለውም እገዳው የተፈጸመው ከብዙ የምክር አገልግሎት፣ የእርቅ ሙከራ እና ክትትል በኃላ አለመስተካከላቸውን እና እንቅስቃሴቸው እያስከተለ ያለውን አደጋ በተጨባጭ መረጃ ከተያዘ በኋላ እንደሆነ መገንዘባችን እንዲታወቅልን፣
 7. “አባላቱን የመከፋፈል በደል በአስተዳዳሪው ተፈጸመበት” የሚለውም አባላቱ አንድነቱን የማስጠበቅ አደጋ የተጋረጠበት በአስተዳዳሪው ችግር ሳይሆን በታገደው አመራር አልሰማ ባይነት እና አግባብነት የሌለው እና ከሰንበት ት/ቤቱ ውጭ በሚካሄዱ ስብሰባዎች መሆኑ ለማንኛውም ሰው ግልጽ እንዲሆን
 8. በሰበካ ጉባኤው በደብዳቤ የታገዱ አባላት የሚያደርጉት ማናቸውም እንቅስቃሴ እና በማንኛውም ቦታ የሰንበት ትምህርት ቤቱ ሃሳብ አስመስለው የሚጠይቁት ጥያቄ ሰንበት ትምህርት ቤቱን የማይወክል መሆኑ እንዲታወቅልን፣
 9. የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መመሪያው ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት መመለስ የአንድ ክርስቲያን መገለጫው ነውና በንስሐ እና በምክረ ካህን ከተመለሱና ከተጸጸቱ እንደማንኛውም አባል በሰንበት ትምህርት ቤቱ የሚሰጠውን ማንኛውም አገልግሎት ማግኘት የሚችሉ መሆኑ እንዲታወቅልን፣
 10. በተደረገው የማጣራት ሂደት ውስጥ በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መመሪያውም ሆነ በሀገረ ስብከቱ አጣሪ ቡድን እንደተገለጸው እና ሁላችንም እንደምንረዳው በግለሰቦች የተፈጠረን ግጭት ከሰንበት ትምህርት ቤቱ ተቋማዊ ህልውና ለይቶ ማየቱ ተገቢ ነው፡፡ በመሆኑም የካቴድራሉ የአስተዳደር ሠራተኞችም ሆኑ አገልጋይ ካህናቱ ዘንድ ያለው ብዥታ ተቀርፎ በተለመደው መተባበርን እና መከባበርን መሰረት ያደረገ ግንኙነታችን እንድናጠናክር እንዲሁም በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ በሰበካ ጉባኤ ጽ/ቤቱ በኩል ይደረግ የነበረው የሰንበት ት/ቤታችን የመልካምነት ምስክርነት እና አስተዳደራዊ ትብብር ከመቼውም በላይ ተጠናክሮ እንዲቀጥልልን እንጠይቃለን፣
 11. በተፈጠረው ግርግር እና በተሰራጨው ተገቢ ያልሆኑ መልዕክቶች በአቻ ሰንበት ትምህርት ቤቶች፣ በተለያዩ ዓለማት ያሉ አባሎቻችን እና ደጋፊዎቻችን ዘንድ ከባድ ችግር እንደተፈጠረ፣ ሰንበት ትምህርት ቤታችን ከካቴድራሉ አስተዳደር ጋር ትልቅ  አታካራ ውስጥ እንደገባ ተደርጎ ስለታሰበ ይህ የሐሰት ወሬ እንደሆነ በካቴድራላችን ዌብሳይት እንዲገለጽልን፣ 
 12. በመጨረሻም የካቴድራሉ ጽ/ቤት ከዚህ ቀደም በታገዱ አመራሮች በኩል ካቴድራሉ ከፍተኛ ምዝበራ ላይ እንደሆነ ያለማስረጃ በደብዳቤ በቀጥታም ይሁን በግልባጭ ለተገለጸላቸው አካላት ሁሉ ለዚህ ጉዳይ ሰንበት ት/ቤቱ እውቅና የሌለው መሆኑ ተገልጾ በደብዳቤ እንዲያሳውቅልን እንጠይቃለን፡፡ 

ወስብሐት ለእግዚአብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለ መስቀሉ ክቡር

15

ቅዱስ ሲኖዶስ የዴርሱልጣን ገዳም ጉዳይን አስመልክቶ መግለጫ ሰጠ

15

በስመአብወወልድወመንፈስቅዱስአሐዱአምላክአሜን!

የኢትዮጵያውያን ይዞታ በሆነው በዴርሱልጣን ገዳም የቅዱስ ሚካኤል ቤተመቅደስ እድሳት ላይ የግብጽ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባላት ያሳዩትን ሕገወጥ ተቃውሞ አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ፤

ሁላችሁም እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በኢየሩሳሌም ካሏት ጥንታውያንና ታሪካውያን ቅዱሳት መካናት ውስጥ አንዱና ዋናው በዴርሱልጣን የሚገኘው የመድኀኔዓለም፣ የአርባዕቱ እንስሳ እና የቅዱስ ሚካኤል ገዳማት ናቸው፡፡

ከታሪክ እንደምንረዳው ኢትዮጵያውያን በምድረ እስራኤል የነበራቸው ርስት ከሦስት ሽህ ዓመት በላይ ያስቆጠረ ነው፡፡ በብሉይ ኪዳን የአሁኗ ኢትዮጵያ መልክዓ ምድራዊ መገኛዋን ከዓባይ ምንጭ ጋር በማያያዝ ያለምንም ማሳሳት ከአርባ ጊዜ በላይ የተመዘገበች፤ በታሪክ፣ በእምነትና በማኅበራዊ ትሥሥር ከእስራኤል ጋር የጸና ግንኙነት ያላት ሀገር ናት፡፡

ከንግሥተ ሳባ የኢየሩሳሌም ጉብኝት ጀምሮ ኢትዮጵያውያን ወደ ቅድስት ሀገር ያለማቋረጥ በየዓመቱ በዓለ ፋሲካን ለማክበር፣  ዓመታዊ አምልኮተ እግዚአብሔርን ለመፈጸም፣ በርስት የተሰጣቸውን ይዞታ ለማስከበርና በንግድ ሥራዎች ይጓዙ እንደነበር በታሪክም በቅዱሳት መጻሕፍትም የተረጋገጠ እውነት ነው፡፡ 

ለዚህም በሐዲስ ኪዳን ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ለመግባቱ ምክንያት የሆነውና በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 26 እስከ 40 የተጻፈው የኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ታሪክ አንዱ ማሳያ ነው፡፡

ኢትዮጵያውያን ወደ ኢየሩሳሌም በሚያደርጉት ጉዞ፣ መንፈሳዊና ማኅበራዊ ትሥሥርን ከማጠናከር ባሻገር በዴርሱልጣን እና በብዙ መካናት ቋሚ ይዞታን በማቋቋም በርካታ ገዳማትንና አድባራትን መሥርተዋል፣ መንበረ ጵጵስናም አቋቁመዋል፡፡ ይህም ድርጊት ኢትዮጵያ በኢየሩሳሌም የሕዝቦቿ ምልክትና መመኪያ እድትሆን አድርጓታል፡፡

ይሁን እንጅ ነባሩን ታሪካዊ እውነት ለመሻርና በማይገባ ሁኔታ ግብፃውያን በሌላቸው መብትና ሕጋዊ ባልሆነ የፈጠራ መረጃ ኢትዮጵያን ከኢየሩሳሌም የዴርሱልጣን ገዳም ባለቤትነቷን ለማሳጣት ብዙ ጥረቶች ሲደረጉ ቢቆዩም ኢትዮጵያውያን ሕይወታቸውን ሳይቀር መስዋዕት በማድረግ ሃይማኖታቸውንና ጥንታዊ ገዳማቸውን ጠብቀው እስከ አሁን ቆይተዋል፡፡ 

የኢትዮጵያውያን የኢየሩሳሌም ይዞታ ከቅዱሳት መጻሕፍት ማስረጃነት በተጨማሪ ኢየሩሳሌምን ይገዙ በነበሩ መሪዎች የግብርና የመንግሥት አዋጅ መዛግብት፣ ኢየሩሳሌም ድረስ ተጉዘው ታሪክ በጻፉ ምሁራን፣ በኢየሩሳሌም ተሳላሚዎች የግል ማስታወሻ እና በዓለም አቀፍ መዛግብት ሳይቀር የተመዘገበ ሐቅ ነው፡፡ 

ለምሳሌ ያህልም እንደነ አባ ጀሮም ያሉ የላቲን ታሪክ ጸሐፊዎች፣ እንደነ ከሊፋ ዑመርና ሳላሐዲን ባሉ ገዥዎች፣ በኢየሩሳሌም ተመሳሳይ ይዞታ ባላቸው በአርመንና በሶርያ ኦሬንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት፣ በግሪክና በራሽያ የምሥራቅ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት እንዲሁም በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ልዩ ልዩ ገዳማት መዛግብት የተመሰከረ ነው፡፡ 

ይሁን እንጅ ግብፃውያን በሚፈጥሩት ግፍና ኢሰብዓዊ ድርጊት በይዞታችን ያለውን ገዳም ከጉዳት ለመጠበቅና ለማደስ አንኳ ሳንችል በመቅረታችን እየፈራረሰ ይገኛል፡፡ 

በመሆኑም ቤተክርስቲያኒቱ ስታሰማ በነበረው ተደጋጋሚ አቤቱታና የኢትዮጵያ መንግሥት ባቀረበው ሕጋዊ የመብት ጥያቄ መሠረት የእስራኤል መንግሥት ገዳሙን ለማደስ ቃል በመግባቱ እና በዚሁ መሠረት መንግሥት ቃሉን በመጠበቅ በቅርቡ ጉዳት ከደረሰበት ከቅዱስ ሚካኤል ቤተመቅደስ እድሳቱ በመጀመሩ የተሰማንን ከፍተኛ ደስታ በቅድስት ቤተክርስቲያን እና በመላው ኢትዮጵያውያን ስም በመግለጽ ልባዊ ምስጋናችንን እናቀርባለን፡፡

የተጀመረው እድሳት በዴርሱልጣን የሚገኙ እና እጅግ በአስከፊ ጉዳት ላይ ያሉ ሁሉንም የኢትዮጵያ ይዞታዎች በማዳረስ ገዳሙ ጥንታዊ ይዞታውን ጠብቆ ለትውልድ እንዲተላለፍ እንደሚደረግልን እናምናለን፡፡

አሁን እየተደረገ ያለውን ጥገና አስመልክቶ የኢትዮጵያ መንግሥትም ሆነ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ለእስራኤል መንግሥት ምስጋናችሁን እንድታቀርቡልን የግብጽ ቤተክርስቲያንን መሠረት የለሽ ክስና ሁከት በመቃወም ገዳማችሁን በመጠበቅ የበኩላችሁን እንድትወጡ፣ ወደ ፊትም ከግብጽ ያልተመለሱ ይዞታዎቻችንን ለማስመለስ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ እንድታደርጉ ጥሪ እናደርጋለን፡፡

በዚሁ አጋጣሚየ ግብጽ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አባላት በይዞታችን ላይ አግባብነት የሌለው ሥራን የማደናቀፍና በታሪክም ሆነ በማንኛውም የሰነድ ማስረጃ መሠረት የሌለው የባለቤትንት ጥያቄ በማንሣት እየፈጠሩት ያለውን አላስፈላጊ ሁከትና ብጥብጥ እንዲያቆሙ፣ 

ዴርሱልጣን የኢትዮጵያ ገዳም ምንጊዜም ቢሆን የኢትዮጵያ የነበረና ወደፊትም የኢትዮጵያ ሆኖ የሚቆይ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ቅርሳችን፣ የኢትዮጵያውያን በኢየሩሳሌም ቅድስት ሀገር በሁሉም ዘመን በቋሚነት ለመገኝታቸው ምስክር ስለሆነ ከዚህ የተሳሳተ ትንኮሳና ሁከት እንዲታቀቡ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን፡፡

በመጨረሻም የተጀመረው የእድሳት ሥራ ተጠናክሮ በመቀጠል ሁሉንም የኢትዮጵያ የዴርሱልጣን ይዞታዎች በአግባቡ እንዲጠገኑልን፣ 

በኢትዮጵያ መንግሥትም ሆነ የሰው ልጅ ቅርስ ጥበቃ ለሚያሳስባቸው በጎ አድራጊዎች ሁሉ ጥሪያችንን እያስተላለፍን እድሳቱ ያለምንም እንቅፋትና ሁከት ከፍጻሜ እንዲደርስ ጸሎታችንና ምኞታችን መሆኑን እናስታውቃለን፡፡

እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ

ወስብሐት ለእግዚብሔር አሜን!

አባ ማትያስ ቀዳማዊ

ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነጳጳሳት ዘኢትዮጵያ

ሊቀጳጳስ ዘአኵስም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለሃይማኖት

ጥቅምት 21 ቀን 2011 ዓ.ም.

አዲስ አበባ፡ ኢትዮጵያ

18

የጥቅምት 2011 ዓ.ም ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ባለ 15 ነጥቦች መግለጫ በማወጣት ተጠናቀቀ

18

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን

ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በዓመት ሁለት ጊዜያት እንዲሆን በፍትሕ መንፈሳዊ አንቀጽ 5 ቁጥር 164 በተደነገገው መሠረት ምልዓተ ጉባኤው የመክፈቻው ሥርዓተ ጸሎት ከተፈጸመበት ከጥቅምት 11 ቀን 2011 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጥቅምት 21 ቀን 2011 ዓ.ም ድረስ የተለመደውን ዓመታዊ መደበኛ ስብሰባ ሲያካሒድ ሰንብቶ ማህበራዊና መንፈሳዊ ለቤተ ክርስቲያናችንና ለሀገራችን የሚበጁ ውሳኔዎችን አሳልፎአል ፡፡

በዚሁ መሠረት፤

1. ለቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በቀረበው አጀንዳ ተራ ቁጥር አንድ ላይ በተገለፀው የጉባኤ መክፈቻ ንግግር የተመዘገበው ፍሬ ሐሳብ የበጀት ዓመቱ መመሪያ ሆኖ ያገልግል ዘንድ ምልዓተ ጉባኤው ተቀብሎታል፤

2.የብፁዓን አባቶች የሥራ ምደባና ዝውውር በማስፈለጉ ቅዱስ ሲኖዶስ ያለውን ሁኔታ ከመረመረ በኋላ ዝውውሩን አከናውኗል፤ አዲስ የሥራ ምደባም ተካሒዷል ፡፡

3. በሀገራችን ኢትዮጵያ በአንዳንድ ክልሎችና ዞኖች ተከስቶ የነበረው ሕልፈተ ሕይወት፣ የአብያተ ክርስቲያናት መቃጠልና የንብረት መውደም የዜጎች መፈናቀል ይገታ ዘንድ በመደጋገም የተላለፈው ጥያቄ በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ መንግሥት በኩል ተቀባይነትን ያገኘ ቢሆንም፤ አሁንም በሀገሪቱ አንዳንድ ችግሮች እንዳሉ እየተሰማ ነው ፡፡ ስለዚህ ከየአቅጣጫው እየተሰማ ላለው ችግር አስቸኳይ መፍትሔ ተፈልጎ እንዲገታ ካልተደረገ እየሰፋና እያደገ ሊሔድ ስለሚችል መንግሥት ከአቅም በላይ እየሆነ ለሚታየው ችግር አጽንዖት ሰጥቶ አስፈላጊውን ሕጋዊ መፍትሔ እንዲገኝ በማድረግ ተገቢውን እንዲፈጸም የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በድጋሚ ያሳስባል ፡፡

4. የዘንድሮውን የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ልዩ ታሪካዊ ጉባኤ ከሚያደርጉት መካከል፣ የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ዐራተኛ ፓትርያርክ፣ አብረዋቸው ከነበሩት አባቶች ጋር ወደ እናት ሀገራቸው ኢትዮጵያ የመመለሳቸው ጉዳይ አንዱ እንደሆነ አያጠያይቅም፤

5. ለኢትዮጵያ ምእመናን ከኤርትራ ምእመናን፤ ለኤርትራ ቤተ ክርስቲያን ከኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን፣ ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንም የኤርትራ ቤተ ክርስቲያን የመፈቃቀርና የአንድነት እንዲሁም የበለጠ የክፉ ቀን ደራሽ ይኖራል ተብሎ አይገመትም ፡፡ ስለዚህ በሁሉም መንፈሳዊና ማኅበራዊ አገልግሎት ዘርፍ ተቀራርቦ እየሠሩ መረዳዳት ይቻል ዘንድ ከወዲሁ ሁኔታዎችን የሚያመቻች የጋራ ኮሚቴ እንዲቋቋም ምልዓተ ጉባኤው ተስማምቷል ፡፡

6. በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ የጸደቀው ሠላሳ ሰባተኛው የመንበረ ፓትርያርክ አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ የጋራ መግለጫ በአፈጻጸም ዙሪያ የሚከሰት ችግር ካጋጠመው በቋሚ ሲኖዶስ እየተመረመረ ለውጤት ይበቃ ዘንድ ቅዱስ ሲኖዶስ ተስማምቶ መመሪያ አስተላልፏል፤

7. በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን ኢትዮጵያ በአንዳንድ አካባቢዎች እየታየ ያለው የሰላም እጦት ችግር በቀላሉ የሚገታ ሆኖ ካልተገኘ ወደፊት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ የሚል ሥጋት አለ፤ ስለዚህ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ቀኖናዊ ሥርዓት የወንጌል ስምሪት ተዘጋጅቶ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ትምህርተ ወንጌል ተጠናክሮ እንዲሰጥ ሆኖ ከዚህም ጋር ከኅዳር 1 እስከ ኅዳር 7 ቀን 2011 ዓ.ም. ድረስ በመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አብያተ ክርስቲያናት ጸሎተ ምሕላ እንዲደረግ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ መመሪያውን አስተላልፎአል፤

8. በተቀረፀው አጀንዳ መሠረት አቤቱታ የቀረበባቸውን አህጉረ ስብከቶች በተመለከተ መርምሮና አጣርቶ መፍትሔን የሰጠ ሲሆን በአንጻሩ ከቅን አስተዳደር የሚጠበቅ ድርሻ ስለሆነ አስተዳደራዊ ችግር ያጋጠማቸው አህጉረ ስብከት ተመርምረው ውጤታቸው ተፋጥኖ ይቀርብ ዘንድ ቅዱስ ሲኖዶስ መመሪያን ሰጥቷል ፡፡

9. በበጀትና ሒሳብ መምሪያ በኩል የቀረበው የዘመኑ ገቢና ወጭ ሒሳብ ሪፖርት ከተሰማ በኋላ ገቢው በትክክል እንዲመዘገብ ሆኖ፤ የወጭው አርእስት ተጠብቆ በበጀት ዓመቱ እንዲሠራበት ቅዱስ ሲኖዶስ መመሪያን ሰጥቷል፡፡

10. በጥንታዊት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን በመንፈሳዊውም ሆነ በማህበራዊው ረገድ ከፍተኛ ሥራ መሠራቱን ቅዱስ ሲኖዶስ ገምግሟል፡፡ በቀጣይም የቤተ ክርስቲያኒቱን ተልዕኮ ለማስፋት በቤተ ክርስቲያኒቱ ከላይ እስከታች የሚተገበር የቤተ ክርስቲያን ሁለንተናዊ ችግርና መሪ እቅድ ተዘጋጅቶ የቀረበ በመሆኑ ለዚሁ ተግባር በተከፈተው ጽ/ቤት ሥራው እንዲቀጥል፣ በውጭ አገር ለምትገኘውም ቤተ ክርስቲያናችን የየአገሮቹን ሕገ መንግሥት ባገናዘበ መልኩ ቃለ ዓዋዲ እንዲዘጋጅና ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት በመዋቅራዊ አስተዳደር እንዲመራ ተወስኖአል፡፡

11. አሁን በቤተ ክርስቲያናችን ቅዱስ ሲኖዶስ መካከል የተፈጠረው አንድነት ለቀጣይ መንፈሳዊና ማህበራዊ ሥራችን መቃናት በር ከፋች በመሆኑ ከአሁን በኋላ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭው ዓለም ያለችው ቤተ ክርስቲያን በአንዲት ቀኖናዊት ቤተ ክርስቲያን በማዕከል እንድትመራ ወስኗል፡፡

12. ከሐምሌ ወር በዋሽንግተን ዱሲ የሁለቱ ሲኖዶስ ልዑካን የስምምነቱን ሠነድ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ተቀበሎ በማጽደቅ በሠነድነት እንዲቀመጥ ወስኗል፡፡

13. በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም በዴር ሡልጣን ገዳማችን ይዞታ ላይ እየታየ ያለው ችግር ከጊዜ ወደጊዜ እየጨመረ ከመሔዱ የተነሣ ችግሩ ይፈታ ዘንድ ቅዱስ ሲኖዶስ በጽሑፍም ሆነ በቃል ለሚመለከተው ሁሉ በአካል ቀርቦ ከማመልከት የተገታበት ጊዜ እንደሌለ ይታወቃል፤ ታሪካዊ እውነትን ለመሻር በማይገባ ሁኔታ የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በሌላት ርስትና መብት የዴርሡልጣን ገዳማችን ባለቤትነታችንን ለማሳጣት ብዙ የፈጠራ ወሬዎችን በመንዛት የተሰማሩት ግብጻውያን ኮፕቲኮች ሊያውቁት የሚገባ ትልቁ ጉዳይ በማን ርስት ማን ያዝዛል? ኢትዮጵያውያን ለዘመናት ሕይወታቸውን ሳይቀር መስዋዕት በማድረግ ሃይማኖታቸውንና ጥንታዊ ታሪካቸውን ጠብቀው ለእኛ አስረክበውናል፤ እኛም ጠብቀን ለትውልዱ የማስረከብ ኃላፊነታችንን እንወጣለን፡፡ የግብጽ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ በይዞታችን ላይ አግባብነት የሌለው ሥራን የማደናቀፍና በታሪክም ሆነ በማንኛውም የሠነድ መረጃ የሌለው የባለቤትነት ጥያቄ በማንሳት እየተፈጠረ ያለውን አላስፈላጊ ሁከትና ብጥብጥ ማቆም አለባቸው፤ ዴርሡልጣን ትናትም ዛሬም ነገም የኢትዮጵያ ገዳም ነው፡፡ ዳሩ ግን መፍትሔውን ከማስገኘት ይልቅ እየደረሰ ያለው ተፅዕኖ እየሰፋና እየከበደ መጥቶ በአሁኑ ወቅት ገዳሙን በሚጠብቁና በሚቆጣጠሩ መነኮሳት ላይ በኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን አማካኝነት ያልተጠበቀ ከፍተኛ ችግር እየደረሰ ስለሆነ የችግሩን አስገዳጅነት አስመልክቶ የኢትዮጵያ መንግሥት የጉዳዩ ባለቤት እንደመሆኑ አስፈላጊውን መፍትሔ እንዲያስገኝልን እንጠይቃለን፡፡

14. የቦታቸው ታላቅነትና የታሪካቸው ስፋት ዓለም አቀፍ ዕውቅናን ባስገኘላቸው በርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን እየተገነባ ላለው ሙዝየምና፣ የመሰነጣጠቅ አደጋ ለሚታይበት ለቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ለጥገናና ለግንባታ አገልግሎት የሚውል ገንዘብ ተፈቅዶዋል፤

15. አንዳንድ ግለሰዎች በግልና በቡድን በመደራጀት የቤተ ክርስቲያኗ መብትና ቀኖና እየተጋፉ መሆናቸውን ከቀረበው ሪፖርት ጉባኤው ተገንዝቧል፡፡ስለዚህ መንግሥት በዚህ ተግባር ላይ የተሠማሩትን የሕግ ከለላ እንዲያደርግ እንጠይቃለን፡፡

በዚሁ መሠረት፤

1. ለርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ቤተ መጻሕፍት ወመዘክር ሥራ ማከናወኛ ብር 20,000,000.00 /ሃያ ሚሊዮን ብር/

2. ለቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ማስጠገኛ ብር 20,000,000.00 /ሃያ ሚሊዮን ብር/ ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽ/ቤት ወጭ ሆኖ እንዲሰጥ ተወስኗል፤ ቅዱስ ሲኖዶስ ከዚህ በላይ በተጠቀሱትና በሌሎችም ዓበይት ጉዳዮች ላይ ለ11 ቀናት ያህል በአገር አቀፍና በዓለም አቀፍ ጉዳዮች በስፋትና በጥልቀት ሲወያይ ሰንብቶ ስብሰባውን በጸሎት አጠናቋል ፡፡

ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን አባ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ ጥቅምት 21 ቀን 2011 ዓ.ም.

ማስታወቂያ

                                                  ነሐሴ 30 ቀን 2010 ዓ.ም.

ለመላው የታሪካዊሃይማኖታዊየመካነ፡ቅርስና የቱሪዝም መዳረሻ ሥፍራ አድናቂዎች በሙሉ፤

ጉዳዩ፡- የካቴድራሉን ታሪካዊ አመሠራረት በ ”EBS” ቴሌቪዥን ስለመከታተል፤

በአዲስ አበባ መሐል ከተማ 4ኪሎ አካባቢ የሚገኘውን የመንበረ፡ጸባዖትቅድስት፡ሥላሴ ካቴድራልን ታሪካዊ አመሠራረትና ለመካነ፡ቅርስና የቱሪዝም መዳረሻነት ሥፍራ ያለውን ፋይዳ የሚገልጽ በ”EBS” ቴሌቪዥን፤ ዲስከቨር ኢትዮጵያ ፕሮግራም [EBS TV: Discover Ethiopia Program]በሚለውመርሐ-ግብር ላይ ከዛሬ ነሐሴ 30 ቀን 2010 ዓ.ም. ጀምሮ በሚከተሉት ቀናት በሚመቻችሁ ሰዐታት ተመልከቱ፡-

1.ረቡዕ ——————-ከምሽቱ 2፡00 ሰዓትጀምሮ፤

2.ሐሙስ ——————ከቀኑ 8፡30 ሰዓትጀምሮ፤

3.ቅዳሜ ——————-ከምሽቱ 12፡00 ሰዓትጀምሮ፤

4.እሁድ ——————-ከጡኃቱ 2፡30 ሰዓትጀምሮ፤

መሆኑንለማስታወቅእንወዳለን፡፡———-//———–//

ከመንፈሣዊሠላምታጋር!

የካቴድራሉጉብኝት/Tour Operation /እና ሙዚየም/Museum /ክፍል

 

266

በወቅታዊ ጉዳይ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ

266

ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ስለ ወቅታዊ ኹኔታ አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ፤ አሜን

በአገር ውስጥና በውጭ አገር የምትኖሩ፣ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ሆይ፤

ሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድመ ታሪክ ዘመን አንሥቶ ህልውናዋ፣ ታሪክዋ፣ ገናናነትዋ፣ ታላቅነትዋና ሥልጣኔዋ በዓለም ዘንድ የታወቀ ታላቅና አኩሪ ሀገር ናት፡፡ ለታላቅነትዋ ዓቢይ አስተዋፅኦ ካበረከቱት መካከል፥ በፈሪሀ እግዚአብሔር እና በአምልኮተ እግዚአብሔር የተገነባ፣ ስለ ሃይማኖቱና ስለ አንድነቱ ፍንክች ሳይል በአንድነትና በጽናት የቆመ ሕዝብ ያላት መኾኑ ነው፡፡

በዚህ የሃይማኖት ሥርዐት፣ የዜጎች የማይበጠስ አንድነትና ማኅበራዊ መስተጋብር ጸጋ፣ ሀገሪቱ ከውጭ ወራሪዎች የሚደርስባትን ማንኛውንም ጥቃት በሚገባ እየመከተች እስከ አኹን በኀያልነት ዘልቃለች፡፡

በዚህም የዓለም ኹሉ ጸሐፍትና ምሁራን፥ ብቸኛ የኾነ አንጸባራቂ ታሪኳን፣ ማንነትዋንና ነጻነትዋን በደማቅ ቀለም ጽፈውላታል፡፡በቀላሉ ተዝቆና ተተንትኖ የማያልቅ ሃይማኖታዊና ሀገራዊ ታሪኳ በዓለምና በአፍሪቃ ጎልቶ ሊወጣ የቻለው ሕዝቦቿ በሃይማኖት፣ በዘር፣ በቀለም፣ በመልክዐ ምድር፣ በባህልና በጥቃቅን ምክንያቶች ለሚፈጠሩ ልዩነቶች ቦታ ሳይሰጡ ዘላቂና የጋራ ጥቅማቸውን ለሚያረጋግጥ ሀገራዊ አንድነት ከማንም በፊት ቅድሚያ ሰጥተው እንደ ችቦና እንደ ነዶ አንድ ላይ በመቆማቸው እንደኾነ ታሪካችን አፍ አውጥቶ ይናገራል፡፡

በተለይም በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ፥ ለምሥራቅ አፍሪቃ አልፎም ለመላው አፍሪቃና ለመላው የዓለም ጥቁር ሕዝቦች ተምሳሌት የሚኾን አንጸባራቂ የልማት፣ የአንድነትና የመልካም አስተዳደር ስኬት ታረጋግጣለች ብሎ የዓለም ሕዝብ ተስፋ በጣለበት ወቅት፣ ዜጎች ለታሪካቸው፣ ለባህላቸውና ለሃይማኖታቸው የማይመጥን ሰብእና እንደዚሁም በዓለም ሕዝብ ፊት ኃፍረትና ጸጸት የሚያስከትል ተግባር እንዳይፈጽሙ በእጅጉ መጠንቀቅ አለባቸው፡፡

እንደሚታወቀው ኹሉ፣ በመንፈሳዊው ዓለም ካልኾነ በቀር እኵያት ፍትወታት ባየለበት በዚህ ዓለም እንከን የለሽ ሥራና ሠሪ ይኖራል ተብሎ አይጠበቅም፡፡ በመኾኑም ስላለፈው እንከን ስናቀነቅን የወደፊቱ ዕድል እንዳያመልጠን ኹሉንም ነገር በፍቅርና በይቅርታ ማለፍ፣ አማራጭ የሌለው ጥበብ እንደኾነ ኢትዮጵያውያን ኹሉ በውል ሊገነዘቡት ይገባል፡፡ ሀገራችን ኢትዮጵያ በጥቁሮች ዓለም፣ በአፍሪቃና ይልቁንም በምሥራቅ አፍሪቃ፣ተጽዕኖ ፈጣሪ ኾና እንድትታይ ያደረጋት ምሥጢር፣ የሃይማኖቷ ጸጋና የሕዝቦቿ አንድነት እንደኾነ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ተፎካካሪ የፖሊቲካ ፓርቲዎችና ወጣት ልጆቻችን ከልብ እንድትገነዘቡት እንመክራለን፡፡

ታላቅና ገናና የኾነች ኢትዮጵያ፣ በአንድነቷ እንደታፈረች፣ እንደተከበረችና ኀያል እንደኾነች እንደ ጥንቱ እንድትቀጥል የማይፈልግ ኢትዮጵያዊ እንደሌለ በርግጠኝነት እናውቃለን፡፡ ነገር ግን መንገዱን ስተን ወደ ገደል እንዳንገባ፣ በማስተዋልና በአርቆ አሳቢነት መጓዝ ይገባናል፡፡ በዚህ ዙሪያ የሃይማኖት መሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ምሁራንና አርቲስቶች ያለመታከት ሌት ተቀን መሥራት ይኖርባችኋል፡፡ ወጣት ልጆቻችንም፣ በማኅበራዊ ሚዲያ ቅስቀሳ፣ በአፍራሽ የቅንብር ወሬና በስሜት ሳትሸነፉ የነገዋን ኢትዮጵያ ብሩህ ተስፋ ከወዲሁ በመመልከት ከኹሉም በላይ ለሀገር አንድነትና ለዜጎች ደኅንነት በጽናት እንድትቆሙ በሚወዳችኹና በምትወዱት በእግዚአብሔር ስም አደራ እንላለን፡፡

የተወደዳችኹና የተከበራችኹ የኢትዮጵያ ሕዝቦች፤

ለዚህች ሀገር መነሻም መገስገሻም ኾና ኹሉንም ኢትዮጵያዊ በእኩልነት እያስተናገደች የኖረችና ያለች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እንደኾነች ማንም ኢትዮጵያዊ አይስተውም፡፡ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያናችን፥ለሀገሪቱ የባህል፣ የሃይማኖት፣ የቅርስ፣ የዕውቀት፣ የሥነ ጽሑፍ፣ የሥነ ጥበብ፣ የመቻቻልና የአብሮነት ጉልላት የኾነች፤ በማንም ይኹን በማን ላይ እጅዋን ጭና የማታውቅ፤ ኹሉንም በሰላምና በፍቅር እንደዚሁም በእናትነት መንፈስ የምትመለከት እናት ቤተ ክርስቲያን ናት፡፡

ይኹን እንጅ፣ በአኹኑ ጊዜ በእርሷም ላይ እየተሰነዘረ ያለው አሳፋሪ፣ ዘግናኝና አሠቃቂ ድርጊት፣ የእናት ጡት ነካሽ የሚያስብል፣ ሊደረግ ቀርቶ ሊታሰብ የማይችል፣ በእግዚአብሔር አምናለኹ የሚል ቀርቶ ሃይማኖት የለሽ ፍጡር የማይፈጽመው ድርጊት፥ በኢትዮጵያ ሶማሌ፣ በባሌ፣ በሻሸመኔ፣ በጣና በለስና በሌሎችም አካባቢዎች ተፈጽሞአል፡፡

ይህ ዘግናኝና አሳፋሪ ድርጊት ቅዱስ ሲኖዶስን ብቻ ሳይኾን፣ መላ ኢትዮጵያውያንን ያሸማቀቀ ድርጊት ነው፡፡ በዚህ አሳዛኝና አሠቃቂ ድርጊት ለጊዜው የታወቁት ዘጠኝ አብያተ ክርስቲያን ከነሙሉ ንብረታቸውና ሀብታቸው በቃጠሎና በዝርፊያ ወድመዋል፤ የሀገረ ስብከቱ መንበረ ጵጵስና ጽ/ቤቱና መኪናው እንደዚሁም የቤተ ክርስቲያኗ ት/ቤቶች ሙሉ በሙሉ ተቃጥለዋል፤ ንብረታቸውም ተዘርፈዋል፡፡ ለጊዜው የታወቁ አምስት ካህናት በአሠቃቂ ኹኔታ ተገድለዋል፤ ሰባት ካህናትም በጽኑ ተደብድበው ሞተዋል ከተባሉ በኋላ ተርፈው በሕክምና እየተረዱ ይገኛሉ፤ ገና ቁጥራቸው ያልታወቀ ምእመናንም ተገድለዋል፤ ተደብድበዋልም፤ ንብረታቸውም ተዘርፎአል፡፡ ይህ ኢሰብአዊ የኾነ አሠቃቂ የጭካኔ ድርጊት በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ ብቻ የተፈጸመ ሳይኾን በሌሎች አብያተ ሃይማኖትም እንደተፈጸመ ለማወቅ ተችሏል፡፡

በመኾኑም፣በቤተ ክርስቲያንና በዜጎች ላይ የደረሰው ጉዳት እጅግ ከባድ ከመኾኑ አንጻር በሀገር ውስጥም ኾነ ከሀገር ውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ ኹሉ፣ ለወገን ደራሽ ወገን ነውና የተቸገሩትን የሚላስ፣ የሚቀመስ እንዲሁም የሚለበስ ያጡትን ወገኖች ለመርዳት የበኩሉን በማድረግ እንዲረባረብ፣ የፈረሱትንና የተቃጠሉትን አብያተ ክርስቲያን እንደገና መልሶ ለመሥራት በሚደረገው ርብርብ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ፣ ቤተ ክርስቲያናችን በእግዚአብሔር ስም ጥሪዋን ታስተላልፋለች፡፡

በመጨረሻም፤

የዜጎች ደኅንነት፣ የሀገር ሰላምና አንድነት የሚጠበቀው ገደብ የለሽ ነፃነትና መብት በመስጠት ብቻ ሳይኾን፣ የሕግን የበላይነት በማስፈንና ሥነ ሥርዐትን በማስጠበቅ እንደኾነ ጥርጥር የለውም፡፡ ይኹንና መንግሥት ለብሔራዊ መግባባት ሲል የሚከተለው ከመጠን ያለፈ ትዕግሥት፣ የሀገሪቷን አንድነትና የዜጎቿን ደኅንነት በከባድ ኹኔታ እየሸረሸረ ስለኾነ ሳይውል ሳያድር የዜጎችን የመኖር ዋስትና፣ የሃይማኖትን ልዕልና በሕጉ መሠረት በመጠበቅ ጸጥታውን እንዲያስከበር፣ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን በአጽንዖት ትማፀናለች፡፡ እንደዚሁም ተፎካካሪ የፖሊቲካ ኃይሎችና ሕዝቡም፣ ከኹሉ በፊት ለሀገር አንድነትና ለዜጎች ደኅንነት ቅድሚያ ሰጥታችኹ እንድትሠሩ፤ ወጣት ልጆቻችንም በስሜት ተገፋፍታችኹ በወገን ላይ መጨከንን ከዛሬ ጀምሮ እርም ብላችሁ እንድታቆሙ፤ መንግሥት፣ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽምግሌዎች፣ የሚሏችሁን ብቻ እየሰማችሁ ሀገር የምታድግበትን፣ አንድነቷ የሚጠበቅበትንና ሰላሟ የሚጠናከርበትን ሥራ ብቻ ለመሥራት በማስተዋል እንድትተጉ አባታዊ መልእክታችንን በድጋሚ በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን፡፡

እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፤ አሜን፡፡

አባ ማትያስ ቀዳማዊ

ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ

ሊቀ ጳጳስ ዘአኵስም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት

ነሐሴ ፲፩ ቀን ፳፻፲ ዓ.ም.

አዲስ አበባ

 

0125

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዕርቀ ሰላም በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ተካሄደ

0125

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አራተኛው ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ወደ ኢትዮጵያ መመለስን አስመልክቶ በመንበረ ፀባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል የአቀባበል ስነ ስርዓት ተከናውኗል። በስነ ስርዓቱ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፣ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ፣ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ሁላችንም ተደስተናል ብለዋል። በተጨማሪም ለ26 ዓመታት ተራርቃ የቆየችውን ቤተክርስትያን አንድ በማድረጉ አምላክን እንደሚያመሰግኑም ነው የተናገሩት።

በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተክርስትያን ሥረዓተ ጸሎት የተከናወነ ሲሆን፥ ካህናትመዘምራንና ወጣት የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ወረብ አቅርበዋል፤ ቅኔም አበርክተዋል። በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ ብጹዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስንና ብጹዓን አባቶችን ከስደት መመለስን ተከትሎ የሀገረ ስብከት መሪዎች፣ የአድባራትና የገዳም አስተዳዳሪዎች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች እንዲሁም በርካታ ምዕመናን በካቴድራሉ ተገኝተዋል። በተጨማሪም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የተለያዩ የእምነት አባቶች እና አምባሳደሮች በስነ ስርዓቱ ላይ ታድመዋል። እንዲሁም ከጸሎት ስነስርዓት በኋላ ሁለቱም ሲኖዶሶች በዕርቅ ሂደቱ ያለፉበትን ውጣውረድ ለምዕመናኑ አንብበዋል።

ብጹዕ አቡነ አብርሃም በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙት ሲኖዶሶች ሦስት ሦስት አባቶቸን በመወከል የዕርቅ ሂደቱ መጀመሩንም ገልጸዋል። በዚህም የልዑካን ቡድኑን አባላት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው የዕርቅ ሂደቱን ለመደገፍ የተቻላቸውን እንደሚያደርጉ መግለጻቸውንም አባቶች ጠቅሰዋል። ይህንንም ተከትሎ በሀገር ቤት የነበረው ሲኖዶስ ሐምሌ 11 ቀን ወደ አሜሪካ ያቀና ሲሆን፥ በዳላስ አውሮፕላን ማረፊያም በዚያ ያሉት አባቶች ባልተለመደ መልኩ ደማቅ አቀባበል ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ሁለቱም የሲኖዶስ ተወካዮች ከተገናኙ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ የመክፈቻ ጸሎትና የመዝጊያ ጸሎት ማድረግ እንዳለባቸው ከወሰኑ በኋላ በሁለቱም ሲኖዶሶች በኩል ስድስትና ስምንት አጀንዳዎች መቅረባቸውን ተናግረዋል። በመጨረሻም አጀንዳዎቹን ወደ ስድስት ዝቅ በማድረግ ውይይታቸውን በዝግ ስብሰባ ማድረጋቸውን ነው ያስታወቁት። በተለያየ ዓመት ለአራት ጊዜያት ያህል የእርቅና የሰላም ሂደቱ መሞከሩን ገልጸው የአሁኑ ግን በተጀመረ በሦስት ሰዓታት መጠናቀቁን አብስረዋል። ብጹዕ አቡነ አብርሃም የተስማሙባቸውን ውሳኔዎች ጠቅሰዋል በዚህም በሁለቱም ሲኖዶስ መካከል የተደረሰውን የዕርቀ ሰላም ውህደት ፍጹም ለማድረግ የሚተዳደሩበትን ቅድመ ሁኔታ ለማዘጋጀት ሁለቱም ሲኖዶሶች ተስማምተዋል። እንዲሁም በውጭ የሚገኙ ቤተክርስትያናት በስርዓተ ቤተክርስትያን ቀኖና አስተዳደር መሰረት በአንድ ቅዱስ ሲኖዶስ ብቻ እንዲመሩ መወሰኑም ነው የተገለፀው። ብጹዕ አቡነ አብርሃም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከመጀመሪያ ጀምሮ ጉዳዩን በመከታተላቸው ምስጋና አቅርበዋል። እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስታቸውን ወክለው ዝቅ ብለው ይቅርታ ጠይቀዋል ይህንንም አስመልክቶ ሲኖዶሱ ከፍ ያለ ምስጋናውን አቅርበዋል።

በውጭው ሲኖዶስ በኩል የተወከሉት መላዕከ ህይወት ብርሃን የሰላምና የአንድነትና ጉባዔ ያደረገውን በአጭሩ ከመላው ዓለም ከአሜሪካ፣ አውሮፓ፣ ከናዳ ከኢትዮጵያ ተቋቁሞ ለፍጻሜ ማድረሱን ገልጸዋል። ዛሬ አንድ ለሆኑት ትላንት ሁለት በነበሩት ሲኖዶሶች መካከል ሦስተኛ አደራዳሪ ሳይገባ በራሳቸው የዕርቀ ሰላሙን መፈጸሙን አስታውቀዋል።

የአቡነ መርቆርዮስ ተወካይ የሆኑት ብጹዕ አቡነ ኤልያስ “ነገርን ሁሉ ውብ አድርጎ ሰራው ” የሚለውን የጠቢቡ ሰለሞንን መልዕክት በማንሳት ዛሬ የሆነው ነገር ሁሉ ምስጢር ነው ብለዋል። አቡነ ኤልያስ የቤተክርስትያንን ታሪክ በማንሳት ለምዕመናኑ ሰፊ ንግግር አድርገዋል። እንዲሁም መስከረም ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ያሰቡ እንደነበረ ጠቅሰው ሆኖም በፈጠሪ ፍቃድ ቤተክርስትያን ዕለቱን ሰማዕቱ መርቆርዮስ እያለች በምታስብበት ቀን አቡነ መርቆርዮስ በመግባታቸው ትልቅ ምስጢር መያዙን ገልጸዋል፡፡

ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ባደረጉት ንግግር “ወንድሞች በህብረት ቢኖሩ መልካም ነው” የሚለውን መልዕክት በማንሳት ዛሬ ታላቅ ደስታ ተሰምቶናል ብለዋል፡፡ እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳዩት የማቀራረብ ሂደት ባለፉት 45 ዓመታት ባልታየ ሁኔታ በሰሩት ስራ የቤተክርስቲያኒቱ ዋነኛ ታሪክ አካል መሆናቸውን ጠቅሰው በጸሎታቸውም እንደምታስባቸው ገልጸዋል። ወንድማማችነታችንና መንፈሳዊነታችንን አጸንተን ከማቆየት ምን እንከፍለዋለን ነው ያሉት። አቡነ ማትያስ ህዝበ እግዚአብሄር የሆነው ምዕመን እኛ ካልተረዳዳን ጽኑ ፈተና ያገኘዋል በዚህም ለቤተክርስትያኑ ጽናት እየተመካከርን ስራውን የበለጠ እያሻሻልን በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ እንመራዋለን የሚል ጹኑ እምነት አለን ብለዋል፡፡

በተያያዘ ዜና የዕርቀ ሰላም መርሃ በሚሊኒየም አዳራሽ ተካሂዷል በእርቀ ሰላም መርሃ ግብሩ ላይም የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመን ጨምሮ የተለያዩ ሀይማኖት መሪዎች እና የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች ታድመውበታል። የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በመድረኩ ላይ ባደረጉት ንግግር፥ በፍቅር እና በእርቅ ተፈትቶ አንድነት በሚከበርበት በዚህ ታላቅ በዓል ላይ በመካፈሌ በራሴ እና በኢፌዴሪ መንግስት ስም የተሰማቸውን ደስታ ገልፀዋል። የቤተ ክርስቲያን መከፋፈል ሀገር እንድትከፋፈል ያደርጋል ያሉት ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ፥ ጠንካራ የእምነት ተቋም ሳይኖር ጠንካራ ሀገር መገንባት አይቻልም ብለዋል። በኢትዮጵያ ኦቶርዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶች መካከል የተፈጠረው እርቀ ሰላም ጠንካራ ሀገር እንዲኖረን ይረዳል ሲሉም ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ ኦቶርዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መጠናከር ሁላችንንም ያጠነክራል ያሉት ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ፥ እርቀ ሰላሙ ሲመጣ የተደሰትነውም ለዚህ ነው ብለዋል። በቀጣይም የሀይማኖት አባቶች ለሀገር እንድነት የሚጠበቅባቸውን ሚና እንዲወጡም ጥሪያቸውን አቅርበዋል።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በመርሃ ግብሩ ላይ ባስተላለፉት መልእክት፥ “ከዛሬ ጀምሮ ሰላም ይሁን” ብለዋል። በሲኖዶሶቹ መካከል እርቀ ሰላም በመፈጠሩ ደስታቸውን የገለጹት አቡነ ማትያስ፥ “ለዚህ ቀን ያበቃን እግዚአብሄር አምላክ የተመሰገነ ይሁን” ሲሉም ተናግረዋል። እግዚአብሄር ሁሉንም ነገር የሚሰራበት ጊዜ አለው ያሉት አቡነ ማትያስ፥ በአባቶች መለያየት አዝነው የነበሩ ምእመናን በዛሬው እለት በአንድነት ሆነን ሲያዩን ሀዘናቸው በደስታ እንደተቀየረ ተስፋ አለንም ብለዋል። እርቀ ሰላሙ በፍጥነት ተጠናቆ ለዚህ ላበቁት ሊቃነ ጳጳሳት እና ሌሎች አካላት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በተለይም በእርቀ ሰላሙ ላይ በመሳተፍ እርቀ ሰላሙ ለዚህ እንዲበቃ የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ላበረከቱት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ በተወካያቸው አቡነ ቴዎፍሎስ በኩል ባስተላለፉት መልእክት፥ በተፈጠረው እርቀ ሰላም መደሰታቸውን ገልፀዋል። ለዚህ እርቀ ሰላም መሳካት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር እብይ አህመድም ምስጋናቸውን አቅርበው፥ ቤተ ክርስቲያኗ ሁሌም በፀሎት ከጎናቸው መሆኗን ገልፀዋል። እንዲሁም ለእርቀ ሰላሙ መሳካት አስተዋፅኦ ላበረከቱ በሙሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የጠቅላይ ቤተክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ አቡነ ዲዮስቆሮስ፥ ሁሉን ያዘጋጀው እግዚአብሄር ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለሀገር በርካታ ነገሮችን አብርክታለች፤ ሆኖም ግን በተለያዩ ዘመናት በቤተ ክርስቲያኗ ላይ ግፍ የፈፀሙ ቢኖሩም፤ እነሱ ሲያልፉ ቤተ ክርስቲያኗ ግን አሁንም አለች ሲሉም ተናግረዋል። አቡነ ዲዮስቆሮስ፥ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተዳደር ተፈጥሮ የነበረው ልዩነት በስራዋ ላይ እንቅፋት ሆኖ መቆየቱንም አንስተዋል። ዛሬ ላይ ግን በእግዚአብሄር ፍቃድ እርቀ ሰላም ወርዶ ለሁለት ተከፍሎ የነበረው ሲኖዶስ አንድ መሆን ችሏል ያሉት አቡነ ዲዮስቆሮስ፥ ለዚህም ብጹአን ሊቃነ ጳጳሳትን አመስግነዋል። እንዲሁም እርቁ እንዲሳካ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ላደረጉት አስተዋጽኦ ቤተ ክርስቲያኗ በእርግዚአብሄር ስም ምስጋናዋን ታቀርባለች ብለዋል። ለዚህ ተግባራቸውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ልዩ ቦታ ሰጥታ በፀሎት ታስባቸዋለች ብለዋል። በእርቀ ሰላሙ ላይ በሽምግልና ለተካፈሉ እና በተለያየ መልኩ ድጋፍ ላደረጉ አካላትም አቡነ ዲዮስቆሮስ በቤተ ክርስቲያኗ ስም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ በአሜሪካ ዳላስ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተወካዮች ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ለባለቤታቸው ለቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው የአልማዝ ቀለበት ስጦታ አበርክተዋል።

4ኛው ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ እና 6ኛው ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ፣ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ፣ በአንድ ቀን ማዕርገ ጵጵስና ከሦስተኛው ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የተሾሙና ሁለቱም በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል መደበኛ አገልጋዮች የነበሩ በመሆናቸው እርቀ ሳለሙ ልዩ እና ታሪካዊ ያደርገዋል፡፡

የሚድያ አገልግሎትን እናጠናክር!!

በዘመኑ የአነጋገር ዘይቤ ሚድያ እየተባለ የሚጠራው የመረጃ ልውውጥ አገልግሎት በዓለማችን ዙሪያ የንግዱም፣ የማኅበራዊውም፣   የፖለቲካውም፣ የመንፈሳዊ ዓለሙም የሚጠቀምበትና የሚገለገልበት ቢሆንም እንኳን የዚህ ቴክኖሎጂ የመጀመሪያዋ መሥራች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እንደሆነች የታሪክ መዛግብት ይስማማሉ፡፡ እንደሚታወቀው ሁሉ ሚድያ በሁለት ዐበይት ነጥቦች ሊመደብ ይችላል፡፡ አንደኛው በሥነ ጽሑፍ የሚገለጥ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በስዕልና በድምፅ የሚገለጥ ነው፡፡

ሥነ ጽሑፍ

ሥነ ጽሑፍ በተለያዩ ምሁራን የሚቀነባበር ታላቅ የአእምሮ ሥራ ሲሆን በዘመነ ነገሥት በቤተ መንግሥቱ አካባቢ የሥነ ጽሑፍ ጦማርያን እና አማካሪዎች ይኖሩ ነበር (1ዜና 27፥32) እነዚህ የመጀመሪያዎቹ የሥነ ጽሑፍ ጦማርያን ጥሩ ልብስ ለብሰው የቀለም ቀንድ በወጋባቸው ይይዙ ነበር (ሕዝ.9፥2) ከምርኮ በኋላም እንደ ዕዝራ ያሉት የሕግም ምሁራን እና ፈጣን ጦማርያን ሆኑ፡፡ (ዕዝ.7፥6) በዘመኑ አንድ ጸሐፊ (ጦማሪ) ሦስት አይነት ሥራ እንዲሠራ ይደረጋል፡፡

1) የሙሴን ሕግ በትክክል መተርጎም

2) ለሰዎች ሕግን ማስተማር

3) የዳኝነት ሥራውንም ማከናወን ነው፡፡

በሐዲስ ኪዳን መግቢያ የነበሩት ጸሐፍት ሕጉ እንዳይጣስ በማሰብ የሽማግሌ ወግ የተባለውን ልምድ በሕዝቡ ጫንቃ ላይ ጫኑት (ማቴ.15፥2) ይሁን እንጂ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለግብዝነታቸው ብዙ ጊዜ ወቀሳቸው (ማቴ.23) ምክንያቱም ለመልካም እና ሰውን ለማነፅ የሚረዳውን የሥነ ጽሑፍ ሙያ ለግል ጥቅማቸው እና ለራሳቸው ዝንባሌ ለማዋል ጥረት ያደርጉ ስለነበር ነው፡፡

ሆኖም ግን የሥነ ጽሑፍ አገልግሎት በየዘመኑ በሚፈጠሩ የሥነ ጽሑፍ ምሁራን አማካኝነት እየተጠናከረ ሊመጣ ችሏል፡፡የሥነ ጽሑፍ አገልግሎት ውጤቶች ናቸው፡፡ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያም በመጽሔቶች በጋዜጦች እና በበራሪ ጽሑፎች ለምዕመናን ስታበረክት የቆየችው አገልግሎት እንዲህ በቀላሉ የሚገለፅ አይሆንም፡፡ በቃለዓዋዲ ሬድዎም ስብከተ ወንጌልን ስታስፋፋ እንደነበር የረጅም ጊዜ ትዝታ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል፡፡ 

እንደየ ዘመኑ አጠራርና አተገባበር ይለያይ እንጂ የሚዲያ አጠቃቀም ለቤተ ክርስቲያን አዲስ ነው ለማለት ባያስደፍርም ከቤተ ክርስቲያኒቱ ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት አንፃር ሲታይ ሚዲያው ምን ያህል እንገለገልበታለን የሚለው ጉዳይ ግን አነጋጋሪ ነው፡፡ቤተ ክርስቲያኒቱ ቀደም ሲል በፕሪንትሚዲያ(ጋዜጣና መጽሔት…) በኋላም በተወሰነመልኩ ለስብከተ ወንጌል አገልግሎት የሚውል ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ(ሬድዮ) ትጠቀም እንደነበር የታሪክ መዛገብት ያስረዳሉ፡፡

ይሁን እንጂ አሁን ባለንበት ክፍለ ዘመን ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ /ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ(ማኅበራዊ ድረ-ገፅ፤ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬድዮ) በተደራሽነቱ፤በዓለም አቀፍ ስርጭቱ፤በዋጋ ቅናሽነቱ እና ዓለምን ወደ አንድ መንደር በማምጣት በከፍተኛ ፍጥነት በማደግ ላይ ይገኛል፡፡የዚሁ ጽሁፍ ዓላማም ስለፕሪነት ሚዲያ ትርጉምና አገልግሎት ሳይሆን  ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያን /ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ማእከል ያደረገ ነው፡፡ምክንያቱም አሁን ያለንበት ዘመን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘመን በመሆኑ በዚሁ ቴክኖሎጂ ያልታገዘ አሠራር  አዝጋሚ እና አድካሚ ከመሆኑም በላይ የሚፈለገውን ያህል  አጥጋቢ ሥራ መስራት አይቻልም፡፡

ቤተ ክርስቲያናችን ጥንታዊት፤ሐዋርያዊት፤ታሪካዊትና ብሔራዊት እንደመሆኗ መጠን በረጅም ዘመን ጉዞዋ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ያበረከተችው ዕሴት የአፍሪካዊያን መኩሪያና በመላው ዓለምም በታሪክ መዝገብ ከፍተኛ ሥፍራ የሚሰጣት ቤተ ክርስቲያን ናት፡፡ በሀገራችን  የሚገኙት ጥንታውያን ገዳማትና አድባራት ከመንፈሳዊ አገልግሎታቸው ባሻገር ለሀገሪቱ ማንነትና የስኬት ውጤት ዋና መሠረቶች ናቸው ፡፡

ቤተ ክርስቲያናችን በተጓዘችባቸው ጉዞዎች ሁሉ አባቶቻችን ኃላፊያትንና መፃእያትን በመገንዘብ አስቀድመው ከትውልድ ሐሳብ ቀድመውና ከትውልድ እኩል እየተጓዙ ክርስትናን አቆይተው ለእኛ አስረክበውናል፡፡ እኛም ከአባቶቻችን የተረከብነውን ሃይማኖት ለዘመኑ ትውልዱ ዘመኑ በሚፈቅደው መሣሪያ በመገልገል ሐዋርያዊ አገልግሎት ማስተላለፍ እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡  የሰው ልጅ ሲፈጠር በቦታ የሚወሰንና የሚገደብ ሆኖ በመፈጠሩ በሌላ ሥፍራ ያለውን ነገር በራሱ ማወቅ አይችልም፡፡ይህንን ማድረግ የሚቻለው እንደ ቅዱሳኑ በሕይወቱ ሳለ በቅቶ ሲገኝ ብቻ ነው አለበለዚያ በሀገር ርቀት ምክንያት ሰዎች ከሰዎች ጋር ለመገናኘት ሌሎች መንገዶችን መጠቀም አስፈላጊ ነው ፡፡

በመሆኑም የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር የተሰጠውን አዕምሮ በመጠቀም የተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎችን ሠርቷል፡፡ከእነዚህም መካከል አሁን በዚህ ዘመን የተጀመረው ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ /ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አንዱ ተጠቃሽ ሲሆን ይህ ቴክኖሎጂ ትውልዱ ሲጠቀምበት በዓለማዊ ትምህርት ብቻ ተወስኖ እንዳይቀር መንፈሳዊ ትምህርትንም ለማስታላለፍ ጥሩ አማራጭ መንገድ በመሆኑ ቤተ ክርስቲያናችንም በእውቀቱ የተካኑትን ልጆቿን በመጠቀም ዘመኑ ባስገኘው ቴክኖሎጂ ትምህርት እንዲተላለፍ መደረጉ ጠቀሜታው እጅግ የላቀ ነው፡፡

አባቶቻችን ሐዋርያት በቁጥር ጥቂቶች ሲሆኑ ወንጌልን(ቅዱስ መጽሐፍን) እስከ ምድር ዳርቻ ሄደው በልዩ ልዩ ቋንቋ የእግዚአብሔርን ቃል ለዓለም ሁሉ አዳርሰዋል፡፡በዚህ ዘመን ደግሞ  ይህንን ዓለም አቀፍና ሐዋርያዊ ተልዕኮ ለመፈጸም ቴክኖሎጂውን መጠቀም ጥሩ አማራጭ ሆኖ በመገኘቱ በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ሰዎችን በቀላሉ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ሁለንተናዊ የሥራ እንቅስቃሴም ይሁን መንፈሳዊ ትምህርት በቴክኖሎጂው  በመታገዝ ብዙ ሰዎችን በቀላሉ ማስተማር ተችሏል፡፡

ጥበብን ሁሉ የሚሰጥ እግዚአብሔር  ነው፤ እግዚአብሔር እውቀቱንና ጥበቡን ሰጥቷቸው የተሠራውን ቴክኖሎጂ ለቤተ ክርስቲያናችን ሁለንተናዊ አገልግሎት ማዋሉ ጥቅሙ እጅግ ከፍተኛ በመሆኑ ዘመኑ ያመጣውን ቴክኖሎጂ በመጠቀም በጎ ነገርን ማስተማር ከመቻሉም በላይ የቤተ ክርስቲያኒቱን ታሪካዊ ቦታዎች ማስተዋወቅን ጨምሮ ወቅታዊ የሆኑ የቤተ ክርስቲያችን ጉዳዮችንም ለዓለም ሕዝብ በተለያዩ ቋንቋዎች ማሠራጨት ይቻላል፡፡ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ /ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ትምህርትና የተለያዩ አገልግሎቶችን መስጠት ከሚቻልባቸው ማኅበራዊ ሚዲያዎች መካከል፡- 

1.ቪዲዮ ኮንፈረንስ/video conference

2.ቻቲንግ ኮንፍረንስ/chatting conference

3.ቴሌ ኮንፈረንስ/teleconference

4.ፌስቡክ፤ ዩትዮብ/facebook and YouTube

5.ስካይአይፒ/Skype

6.ኢንስታግራም/ Instagram

7.ቲዊትር/twitter

8.ሚሴንጀር/messenger

9.ሊንክድ ኢን/linked in

10.ኢሜል እና  ወዘተ… በመጠቀም በጽሑፍ፣ በድምጽ፣ በምስልና በመሳሰሉት የቤተክርስቲያኒቱን አስተምህሮ እና ማኅበራዊ አገልግሎቶችን ለዓለም ሕዝብ ማዳረስ ይቻላል፡፡

 ይሁን እንጂ ቤተ ክርስቲያናችን በቴክኖሎጂው የማይከናወኑ እና የግድ በአካል በቤተክርስቲያን በመገኘት የሚከናወኑ ሥርዓቶችም አሏት፡፡ እነሱም፡-ሰባቱ ምሥጢራተ ቤተክርስቲያን ማለትም ምሥጢረ ጥምቀት፣ ሜሮን፣ ቁርባን፣ ክህነት፣ ንሥሐ፣ ተክሊል እና ቀንዲል ሲሆኑ ከእነዚህም በተጨማሪ አጠቃላይ ስብሐተ ነግህ፤ የሠርክ ጸሎት፤ ሰዓታት፤ማኅሌት፤ፀሎተ ፍትሐት እና የመሳሰሉት በዚህ ቴክኖሎጂ አይፈፀሙም፡፡ ነገር ግን በድምጽም ሆነ በምስል ተቀርፆ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ማስተላለፍ ይቻላል፡፡ 

በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በማእከል ደረጃ ዘመኑ ያስገኘው አንድ ዘመናዊ ሳተላይት ቴሌቪዥን ከፍታ ሐዋርያዊ አገልግሎቷን በመስጥት ላይ ትገኛለች፡፡ ይህ ጥሩ ጅምር ቢሆንም ይህ ብቻ ግን በቂ ነው ማለት አይቻልም ተጨማሪ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች ያስፈልጋሉ፡፡ ከእነዚህ ውስጥ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ /ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አንዱ ነው፡፡

ካቴድራሉም ዘመኑ ያስገኘውን ቴክኖሎጂ በመጠቀም አገልግሎቱን የበለጠ ለማሳደግና በመላው ለዓለም ስርጭቱን ተደራሽ እንዲሆን ታስቦ  እጅግ ዘመናዊ የሆነ  ይፋዊ(ኦፊሻል) ድረ-ገፅ አዘጋጅቶ ሥራ ላይ እንዲውል አድርጓል፡፡

የዚሁ አገልግሎትም ዘመኑ ባስገኘው  ቴክኖሎጂ በመጠቀም ስብከተ ወንጌልን ፤ የቤተ ክርስቲያናችንን አስተምህሮ እና የቤተ ክርስቲያኒቱን ማኅበራዊ አገልግሎቶች ለዓለም ሕዝብ በማዳረስ ዓይነተኛ መሣሪያ ሆኖ አገልግሎት መስጠት ሲሆን በተጨማሪም ድረ ገጹን  በመጠቀም የቤተ ክርስቲያናችንን አኩሪ ታሪክ ቅርስና ታሪካዊ ቦታዎችን  ከማስተዋወቅ ባሻገር ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን ፤እቅዶችን እና  የሥራ አፈጻጸም ሪፖርቶችን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶከስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች በቀላሉ እንዲዳረስ በማድረግ በኩል ከፍተኛ የሆነ የግልፅነትና የተአማኒነት ሚና እንዲጫወት ማድረግ ነው ፡፡ 

የካቴድራሉ ማኅበረሰብ የሚዲያን ጥቅም ቀድሞ ያወቀና የተረዳ ቢሆንም እስከ አሁን ባለው ሁኔታ በሥነ ጽሁፍ ተሳትዎ እንደሚጠበው አለመሆኑ ብዙዎችን አስገርሟል በተለይም የወጣት ሰንበት ተማሪዎች ተሳትፎ የለም ቢባል ይቀላል፡፡ከዚሁ አንጻር ሁሉም የካቴድራሉ ማኅበረ ሰብ ለማህባረዊ ሚዲያው የበኩሉን አስተዋፅኦ ሊያደርግ ይገባል፡፡